Det var godt oppmøte blant studentene da Natur og ungdom inviterte til seminar om situasjonen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Russland i går. Innledere var Dmitry Nesterov fra Aetas (Natur og ungdoms russiske søsterorganisasjon i Arkhangelsk), Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva. Tilhørerne viste stor interesse og panelet fikk mange spørsmål. Khoroltseva fokuserte på den vanskelige pressefriheten. Les hennes punktnotat fra seminaret. Bildet: Dmitry Nesterov, Eugenia Khoroltseva og Aage Borchgrevink

35 engasjerte lærere ved voksenopplæringen på Nygård skole deltok på kurs 26. Februar. Skolen er en av de største for minoritetsspråklige i Norge, med i alt  1700 barn, unge og voksne fra hele verden. Skolehverdagen er utfordrende og givende: – Jeg vil ikke bytte bort jobben for noe! som en av lærerne uttrykte det. I sitt foredrag fokuserte Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth på viktigheten av å undervise i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter. Det at menneskerettighetene både er etikk og juss forklarer deres styrke. Og det at de er formet av FN, gjør at alle, uavhengig av kulturbakgrunn, kan utvikle ”eiendomsrett” til dem. Deltakerne hadde mange spørsmål og viste et tydelig ønske om kompetanseheving. De deltok også i flere øvelser som medførte ytterligere refleksjoner og diskusjoner. Kurset har gitt lærerne kompetanse til selv å utføre aktiviteter i egne elevgrupper. Les mer om Nygård skole

Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth deltar på konferansen "Verden i Norge: Ungdom, Mangfold, Identitet" som finner sted 23. og 24. mai utenfor Oslo. Det er Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) som er arrangør. Temaer til diskusjon er skole og utdanning, kultur og identitet, arbeidsmarked, minoriteter i organisasjonslivet, arenaer for deltakelse, identitet og seksualitet samt helse. KIM er et regjeringsnedsatt utvalg som skal gi myndighetene råd i minoritetsspørsmål og tilrettelegge for dialog. Les mer om KIM og konferansen

– Det er en sjelden anledning at unge mennesker med så ulike livserfaringer møtes for å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, uttaler Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth i forbindelse med kurset som skal organiseres på Hvalstad 23. til 27 juni. Kurset er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Hvalstad ordinære mottak i Asker. Mer enn 20 ungdommer skal delta, og de inkluderer asylsøkere fra Irak, Afghanistan, Etiopia, Eritrea og Somalia samt norske ungdommer fra Nesbru videregående skole. Undervisningen vil være en blanding av foredrag, øvelser diskusjoner og aktiviteter. Besøk både til SOS rasisme og Menneskerettighetshuset i Oslo står også på programmet.  

Les pressemelding   Kursprogram 

- Det har vært en flott opplevelse å se hvordan de unge tar kunnskapen til seg,  bruker sine egne erfaringer, kommuniserer og utvikler vennskap, sier kursleder Eugenia Khoroltseva i forbindelse med kurset på Hvalstad denne uka. De 20 enslig mindreårige asylsøkerne og norske ungdommene har lært masse om menneskerettigheter og det var en kunnskapsrik gjeng som besøkte SOS rasisme, Amnesty, Helsingforskomiteen og Burmakomiteen i Oslo i går. I dag blir det fest med diplomutdeling, kaker, dans og musikk. Flere av de unge har også blitt intervjuet av medier. Asker og Bærum budstikke vil skrive om saken og radioprogrammet "Sånn er livet" sender et lengre innslag fra kurset i begynnelsen av neste uke. Følg med! Kursprogram 

Siste nytt