Det ble meningsfulle og opplevelsesrike dager i Oslo da lærere fra Kaliningrad, Russland, og representanter fra Menneskerettighetsakademiets partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture - i alt 15 personer - var i byen for å delta på et "trainer for trainer"-kurs fra 28. juni til og med 2. juli. Lærerne, som allerede har vært gjennom  omfattende opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i regi av organisasjonene, deltok på kurset for å få kompetanse på hvordan de selv kan undervise andre lærere i emnene. Foruten drilling i metodikk og nye opplæringsaktiviteter, sto besøk til Wergelandsenteret for undervisning i menneskerettigheter, demokrati og multikulturell forståelse, Utdanningsforbundet og Tåsen skole på programmet. John C. Christiansen fra Utdanningsdirektoratet presenterte erfaringer med menneskerettighetsundervisning i norsk skole. Programmet  

 - Jeg valgte å prioritere dette kurset fremfor annet kurs - og angrer ikke på det i ettertid! skrev Elisabeth Sørdal, lærer på Sjøvegan videregående skole, i sin evaluering etter kurset "Menneske-rettigheter i Europa" 11. og 12. november for lærere i Tromsø. Også de andre deltakerne var fornøyde og ga i gjennomsnitt karakteren 4,8 (på en skala der 5 er best). Lærerne ga uttrykk for at de likte kursopplegget som var en blanding av foredrag, gruppearbeid, refleksjoner og øvelser. De understreket  nytten av å lære undervisningsmetoder som er direkte overførbare til egne klasserom. Tilsvarende kurs foregikk i Oslo i månedsskiftet september/oktober og neste kurs går av stabelen i Trondheim 2. og 3. desember. Kursene er støttet av Utenriksdepartementet. Kursledere er Lars Petter Soltvedt og Lillian Hjorth. Informasjon og påmelding (noen få ledige plasser i Trondheim)  

Så var det tredje og siste to-dagers kurset for  samfunnsfaglærere i videregående skoler vel overstått. Etter kurs i Oslo/Akershus og Tromsø tidligere i høst, gikk kurset i Trondheim av stabelen  2. og 3. desember. Bakgrunnen for at akademiet har utviklet kurstilbudet er at flere undersøkelser de seneste årene har vist at lærerne ønsker mer og bedre kunnskap om menneskerettigheter, inkludert pedagogisk kompetanse. Lærernes kunnskapsbehov er ikke blitt mindre etter at det nye faget Politikk og menneskerettigheter ble innført iden videregående skole fra høsten 2007. Kursene, som er gjennomført med støtte av Utenriksdepartementet,  har både hatt fokus på FN-systemet og systemet for å beskytte og fremme menneskerettighetene i Europa med Europarådet, Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen og domstolen i Strasbourg som sentrale virkemidler. Evalueringene fra de mer enn 60 lærerne som har blitt kurset, har vært svært gode.Informasjon

Menneskerettighetsakademiet får besøk av syv studenter og dekanen ved journalistfakultetet i Kaliningrad, Russland fra 31. januar til og med 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som akademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag på Høgskolen i Volda, har organisert i Kaliningrad. Etter to dager i Oslo, der delegasjonen blant annet skal besøke Norsk journalistlag og Nobels fredssenter, reiser russerne sammen med Menneske-rettighetsakademiets representanter til Volda for å gjennomføre en workshop i menneskerettigheter, der også norske journaliststudenter blir med. Russernes Norgesbesøk avsluttes med aktiv deltakelse på det årlige ytringsfrihetsseminaret på Høgskolen i Voldasom i år går av stabelen 3. og 4. februar. Bildet: Fra kurs i Kaliningrad mars 2010

Tolv skotske lærere besøkte Norge 9. til 11. mars for å bli kjent med menneske-rettighetsundervisning i norsk skole og norske aktører på feltet. Wergelandsenteret, som var vertskap for skottene, hadde bedt Amnesty International og Menneskerettighetsakademiet (MRA) om å fortelle om sin virksomhet. MRAs representanter orienterte spesielt om kurs for lærere i videregående skoler samt fem-dagers kurs for asylsøkere og norsk ungdom. I tillegg ble Russlandsatsningen med vekt på opplæring av russiske lærere, presentert. Skottene fikk erfare deltakende metoder ved å delta i gruppearbeid der målet var å analysere menneskerettighetssituasjonen i eget land. I tillegg til møter med Amnesty og MRA, besøkte skottene Utdanningsdirektoratet, Holocaustsenteret og Hauketo ungdomsskole.

Siste nytt