21. til 25. mars besøkte syv russiske kvinneaktivister Norge. Delegasjonen representerte Independent social women's center i Pskov, Center for sustainable development of the Pskov area, Center for international cooperation for the Red Cross i St. Peters-burg og City Women Committee iVeliky Novgorod. Kvinnene besøkte Norske Kvinners Sanitetsforening, ROSA-hjelp, Oslo krisesenter og Pro-senteret for å få innblikk i norske utfordringer og nasjonale aktørers arbeid på feltet. Menneskerettighetsakademiet ved Eugenia Khoroltseva var vertskap og holdt også en workshop for aktivistene med spesielt fokus på kvinners rettigheter. Etter oppholdet i Norge reiste delegasjonen videre til Østersund i Sverige. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. Program

Politiets bruk av glattcelle, tvangsmessig behandling innen psykisk helsevern samt uavklarte rettigheter for personer uten lovlig opphold, er bare noen av problemområdene som Norsk Senter for menneskerettigheter peker på i sin årbok om Norge 2010. Boken gir en oversikt over utviklingen innen menneskerettighetsvernet i Norge og trekker frem utfordringer. Menneskerettighetsakademiet anbefaler årboken som kan lastes ned fra Senterets hjemmesider.  

Siste nytt