Norsk senter for menneskerettigheter og Falstadsenteret organiserte Nasjonalt forum for menneskerettighets-undervisning på Falstadsenteret utenfor Trondheim 2. november. På seminaret holdt Lillian Hjorth foredrag om menneskerettighetsundervisning og didaktiske grep i lys av dagens tema. Les hele programmet

 Sandefjordmuseene hadde valgt å åpne Mangfoldsåret 2008 med et kickoff for sine ansatte 4. januar og ga oppdraget til Menneskerettighetsakademiet. Etter Lillian Hjorths innledende foredrag om "det norske mangfold anno 2008", deltok alle i to øvelser etterfulgt av diskusjon om hvordan stereotypier og fordommer skapes og vedlikeholdes. Et søkelys på hvem som har vært  "de andre" i Norge de siste 100 år, satte det hele i et historisk perspektiv. Workshopen ble avrundet med en diskusjon om hvordan museene og deres ansatte kan engasjere seg i forhold til det flerkulturelle Norge.  "Bevisstgjørende" var stikkordet som ble nevnt flest ganger i de gode evalueringene. Les om workshopen påKulturelt Mangold.no

Selv om det ikke hadde vært en eneste same eller innvandrer i Norge, ville vi hatt et flerkulturelt samfunn. I landet bor det både bønder og byfolk,  fotballidioter og sofaslitere, kristne og ateister, elskere av klassiske musikk og hardrock. Det kulturelle mangfoldet er stort. Men globaliseringen og innvandringen har gjort vårt samfunn enda mer mangoldig...  Les mer om den spennende og bevisstgjørende workshopen.

 Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth underviste for studentene på"Flerkulturell forståelse" på Høgskolen i Oslo 10. januar. Innføring i menneskerettigheter samt belysning av menneske-rettighetenes universalitet var sentrale temaer. Er det riktig som enkelte kritikere hevder at rettighetene er "vestlige"? Studentene var svært engasjerte og brukte anledningen til å spørre og grave om tidsaktuelle spørsmål og utfordringer. Den avsluttende diskusjons-øvelsen med fokus på menneskerettslige dilemmaer, demonstrerte tydelig hvordan vi alle påvirker og former hverandre gjennom dialog og kommunikasjon. En innholdsrik dag både for kursholder og studenter!

Siste nytt