– Jeg er veldig glad for at jeg var her! Nå har jeg fått frihet inni meg.

– Veldig bra opplegg. Det beste var gruppearbeidet.

– Håper på et nytt kurs! Vil gjerne være med!

Dette var tilbakemeldinger etter workshopen «Frihet, JA!» som Menneskerettighetsakademiet (MRA) organiserte på Bøkevangen kurs og aktivitetssenter utenfor Halden 17. og 18. september. I alt 28 damer med bakgrunner fra Eritrea, Somalia, Colombia, Kenya, Pakistan, Afghanistan og Norge var med. De aktive metodene førte til at de to kursdagene ble fulle av energi, erfaringsutveksling, latter, ærlige refleksjoner og masse ny kunnskap.

Hva betyr frihet for meg?

Kan folk kreve respekt for sin frihet, hvis de selv ikke respekterer andres? Hvordan påvirkes vi av kultur? Kan vi skape ny kultur? Hva er egentlig sosial kontroll og negativ sosial kontroll? Hvilke kvinnelige forbilder finnes? Er jeg selv et forbilde? Kan jeg selv lære opp andre kvinner?

Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp og diskutert. Kvinnene fikk også lytte til ekspertforedrag om vold mot kvinner og kjønnslemlestelse som den anerkjente sykepleieren og aktivisten Safia Abdi Haase holdt. Den historiske utviklingen av kvinners rettigheter og FNs kvinnekonvensjon sto også på agendaen. Kvinnene ga workshopen topp karakter.

Målet med "Frihet, JA!"  

Workshopen på Bøkevangen var den første i en rekke som skal organiseres omkring i Norge i 2021 og 2022. Flere av kvinnene som deltok har fått kurslederopplæring og vil selv organisere aktiviteter basert på håndboken «Frihet, JA!» i sine nærmiljøer. Målet med prosjektet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll.

 I tillegg til MRA, er Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) og Agder fylkeskommune v/Agder for alle partnere i prosjektet.
Frihet, JA! er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Nedenfor er noen bilder fra workshopen. 


Håndboken "Frihet, JA!» som inkluderer alle workshopens undervisningsmetoder er ført i pennen av MRAs daglige leder Lillian Hjorth (t.v), i tett samarbeid med prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel (midten). MRAs Hylla Barbosa var også med på å organisere kurset på Bøkevangen.  

Frem til 11. oktober står vandreutstillingen «Den nye planeten» på Oslo Voksenopplæring Rosenhof,  avdeling Osterhaus´gate 22. Her bruker lærerne utstillingen og tilhørende undervisningsmateriell aktivt i opplæring i menneskerettigheter og demokrati.

En rød tråd gjennom undervisningsmateriellet er de deltagende metodene. Gjennom gruppearbeid, øvelser og oppgaver fordyper elevene seg i innholdet i utstillingen. Sentralt står tekst, bilder og intervjuer med 13 enslige mindreårige asylsøkere som har svart på spørsmålet «hva er et godt samfunn».  

- Tilbakemeldingene fra lærere er at undervisningsopplegget legger opp til gode diskusjoner og refleksjoner omkring viktige samfunnstemaer. Vi erfarer at den deltagende metodikken er godt egnet for klasser med ulik språkbakgrunn, så vi håper at utstillingen vil vises hos flere voksenopplæringer i fremtiden, sier prosjektleder Marit Langmyr

I forkant av visning av utstillingen på Voksenopplæringen i Osterhaus´s gate hadde Menneskerettighetsakademiet opplæring i hvordan lærere kunne bruke undervisningsopplegget i tilknytning til temaperioden «Demokrati» som elevene skulle inn i. Tilstede var 12 lærere fra forberedende voksenopplæring (FVO) og 13 lærer fra videregående grunnskole på voksenopplæringen.

 

Om «Den nye planeten» og undervisningsmateriell

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 

MRAs utstilling er en del av nettverksprosjektet "Museene og fellesskapets grenser", som er delfinansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram. Utstillingen er i tillegg støttet av Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB.  

Undervisningsmateriellet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre før, under og etter besøket i utstillingen. Aktivitetene er relevante for en rekke kompetansemål for grunnskolen og den videregående skole, og er aktuelt i forhold til fagfornyelsen. De går rett inn i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». En rød tråd gjennom materiellet er de deltagende undervisningsmetodene. Gruppearbeid, øvelser og diskusjoner utvikler elevenes mestringsfølelse, og er svært godt egnet til å undervise i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

 

- Dialog er nøkkelen i arbeidet mot negativ sosial kontroll, sa prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel da prosjektet «Frihet, JA!» ble lansert fredag 10. september. Den flotte kickoffet markerte starten på workshops og en rekke andre aktiviteter som skal gjennomføres over hele landet i 2021 og 2022.
 
Takk til alle som bidro med svært engasjerende innlegg: statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland, forfatter og aktivist Nancy Herz, Inga Lauvdal (Agder fylkeskommune), Eli Kristin Langset (Mangfold i Arbeidslivet), aktivist Safia Abdi Haase og Abdinasir Hirsi (Tilpasning av informasjon og opplysningsorganisasjon).

Om Frihet – JA!

  • I 2021 og 2022 skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra ulike minoritetsnettverk, organisere workshops, holdningskampanjer og flere andre aktiviteter for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, samt pedagoger med integrering som fagfelt.

  • Målet med Frihet, JA! er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg, gi informasjon og veiledning til foreldre, samt mobilisere unge til å drive forebyggende arbeid. På lengre sikt forventer vi at respekten for menneskerettighetene og norsk lov øker i miljøer preget av negativ sosial kontroll, noe som vil være fundamentalt viktig for livsutfoldelsen til dem det gjelder.

  • To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i Viken (Østfold og Oslo), Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, samt Troms og Finnmark

  • Workshopene er basert på den nyutviklede pedagogikken i håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2020. Gjennom workshopene og veiledning i bruk av håndboken, er det et mål at deltakerne selv skal gjennomføre opplæring i egne lokalmiljøer.

Prosjektet er støttet av Intererings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Nedenfor er noen bilder fra Kickoffet.

 

 

Vil du bli kjent med andre kvinner i Oslo? Da kan du bli med på kvinnesamtaler over kulturelle grenser!

Kvinner i alle aldre, med minoritets- så vel som majoritetsbakgrunn, inviteres til å møtes for samtaler i en uformell og vennlig atmosfære. Ved å prate om felles gleder og utfordringer, kultur og menneskerettigheter, er målet å skape nettverk og bygge broer.

Hver gruppe består av seks til åtte kvinner, inkludert en samtaleleder. Gruppene møtes i alt fem ganger, med et mellomrom på to eller tre uker, for samtaler på to til tre timer. Samtalelederen innleder kort om temaet. Etterpå̊ er det opp til kvinnene selv hvilken vei samtalen skal ta. Dialogen skal ha svært frie rammer.

Temaer:

  • Kvinnefellesskap over kulturelle grenser. Hva er felles på godt og vondt?
  • Hva betyr frihet for meg?
  • Menneskeverd og menneskerettigheter
  • Kvinneliv og likestilling
  • Å være ung i dag

Gruppene bestemmer selv tid og sted for møtene. Hvis noen vil invitere hjem, eller gruppene vil besøke utstillinger, museer, Stortinget eller andre steder, er dette mulig (kostnader dekkes).

Samtalelederen sender ut påminnelser, samt to eller tre spørsmål til refleksjon og forberedelse til neste møte.

Nye samtalegrupper starter opp i høst!

For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt med prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel på mobil 958 94 021 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bakgrunn

Kvinnesamtaler over kulturelle grenser ble gjennomført første gang i 2020. Prosjektet er fundamentert i et menneskerettslig perspektiv der frihet, menneskeverdet og likeverdet er sentrale verdier. Individuelle forskjeller og behov skal verdsettes og det legges opp til at deltakerne skal lære av hverandre. Det overordnede målet er dialog, økt respekt for kvinners rettigheter, samt brobygging og vennskap.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.

- The state is responsible for human rights, and it is our government´s responsibility to ensure that every common citizen feel protected and empowered

- People should be informed about their rights in order to be able to protect them

De overnevnte utsagnene fra en ung gutt i Gotce Delshev og en jente i Blagoevgrad, kom etter deltakelse i prosjektet "Increasing Democratic Competence and Human Rights Awareness among Young People”. Partners Bulgaria Foundation (PBF) har vært ansvarlig partner, med Menneskerettighetsakademiet (MRA) i en samarbeidende ekspert-rolle. Målet har vært å øke unge menneskers kunnskap om menneskerettigheter og med det, skape mer demokratiske samfunn.  

Inspirerende i Sofia 

Prosjektet startet i 2019 og i september 2021 var det klart for oppsummerende aktiviteter i hovedstaden Sofia. I løpet av en travel uke ble det gjennomført et to-dagers seminar for museumsansatte og lærere, en avsluttende konferanse samt et to-dagers metode-kurs. Et viktig innovativt element i prosjektet har vært å utforske hvordan museer og skoler kan samarbeide for å bevisstgjøre ungdom om menneskerettigheter. I tillegg til partner-organisasjonene PBF og MRA, har Torleif Hamre, fra Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum, og Ellen Lange fra Teknisk museum (nå redaktør av Museumsnytt) bidratt med sine unike kompetanser på feltet. 


Foredragsholdere og organisatorer (f.v): Ellen Lange (Teknisk museum/nå Museumsnytt), Torleif Hamre (Eidsvoll 1814), Lillian Hjorth (MRA), Daniela Kalorova (PBF), Eugenia Khoroltseva (MRA) og Aneta Kalcheva (PBF)  

Kunnskapsinnhenting og kompetanseheving 

Det er skoler og museer i de fire bulgarske kommunene Montana, Varshets, Blagoevgrad and Gotse Delchevof, som har dratt særlig nytte av prosjektet. Mange aktiviteter er gjennomført.

Aller først ble det utarbeidet en studie som kartla hvor mye unge mennesker i Bulgaria vet om menneskerettighetene. Ungdom over hele landet svarte på spørsmål, mens dybdeintervjuer ble foretatt i de fire kommunene. Rapporten Young people and human rights. A national study report (2020) (link nedenfor) var klar i mai 2020. Deretter ble nettsiden "Education in Human Rights" (bulgarsk/ engelsk) utviklet med mye god metodikk. Sommer og høst 2020 ble det gjennomført en rekke online seminarer der de norske ekspertene øste av sin kompetanse. Lærere, museumsansatte og andre i de fire kommunene, samt relevante museer i Sofia, fikk ny kunnskap om hvordan skoler og museer kan samarbeide i demokrati-opplæringen. Aneta Kalcheva (PBF) holdt kurs for elever og lærere i kommunene.


I prosjektet har Menneskerettighetsakademiet formidlet gode deltakende metoder i menneskerettighetsundervisningen. Her fra kurset i Sofia. 

Debatter, kampanjer, teater, utstillinger og mer  

Som et resultat av all kunnskapsformidlingen, har hundrevis av elever i de fire kommunene det siste året, med støtte fra sine lærere og lokale museer, organisert debatter, kampanjer, spilt teater, tatt bilder, tegnet og malt, laget utstillinger og gjennomført en rekke andre aktiviteter. Alt med menneskerettighetene som midtpunkt. Trafficking, ytringsfrihet, diskriminering, menneskeverd og retten til å være den man er, er bare noen av de mange temaene som er berørt. Fordi ungdommene har ønsket oppmerksomhet og å bevisstgjøre befolkningen, har mange aktiviteter foregått ute i det offentlige rom. På konferansen i Sofia fikk vi demonstrert elevenes store engasjement, da vi gjennom digitale overføringer fikk førstehåndsinformasjon fra ungdommene selv og fikk se bilder og film fra de ulike aktivitetene.

Samarbeidet mellom kommunene, PBF og MRA skal videreføres de neste tre årene.    

Tidligere nyheter om prosjektet:


Prosjektet er gjennomført med støtte av EØS-midler.

Nedenfor er noen bilder fra aktivitetene i Sofia den siste uken i september 2021. 

 

    

Siste nytt