(17.06.2020) – Dette er et veldig demokratiserende prosjekt. Det er viktig at folk forstår den verden vi lever i, og at vi kan lære om den på en ny og bedre måte, sier seksjonssjef på Deichman Torshov, Stian Kristensen.

Det er i et intervju med Sagene avis, at sjefen på biblioteket på Torshov, snakker om "Den nye planeten» - utstillingen som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Utstillingen, som synliggjør unge asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn og som informerer om menneskerettighetene, ble satt opp på dette vanligvis så travle biblioteket i begynnelsen av mars. (...)

 

– Dette er et veldig demokratiserende prosjekt. Det er viktig at folk forstår den verden vi lever i, og at vi kan lære om den på en ny og bedre måte, sier seksjonssjef på Deichman Torshov, Stian Kristensen.

Det er i et intervju med Sagene avis, at sjefen på biblioteket på Torshov, snakker om "Den nye planeten» - utstillingen som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Utstillingen, som synliggjør unge asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn og som informerer om menneskerettighetene, ble satt opp på dette vanligvis så travle biblioteket i begynnelsen av mars.

Samtaler og diskusjoner


Fra Venstre: Stian Kristiansen, seksjonssjef Torshov Deichman og Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet. Foto: Cecilie Sunde Lien, Sagene avis 

Biblioteksjefen er glad for at utstillingen nå er tilgjengelig for publikum igjen.

Biblioteket på Torshov ble stengt i mars på grunn av koronapandemien. Det var bare en uke etter at utstillingen åpnet. Likevel skapte utstillingen diskusjoner og ble et samtaleemne.

– Vi merket på begynnelsen, før korona, at det var samtaler rundt utstillingen, spesielt blant unge voksne. De sto og vurderte hele konseptet. Barn er også veldig nysgjerrig på hva det er, forklarer Kristensen. – Vi er glad den kan få stå nå og får vise seg frem. Den vekker samtaler og formidler kunnskap, som er ekstremt viktige i vår tid. Og den er midt i blinken for folk på biblioteket. Vi tvinger folk til å forholde seg til utstillingen når de kommer inn, og det er gøy å se når det virker, fortsetter Kristensen.

Om prosjektet «Den nye planeten» 

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. "Den nye planeten» er produsert av MRA, i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter og finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt OrdSparebankstiftelsen DNB har finansiert undervisningsmateriell og visninger. Også Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en viktig katalysator, fordi det er med midler herfra at MRA har kunnet organisere aktiviteter for ungdom på asylmottak, noe som har gjort det mulig å samle inn materialet som utstillingen er basert på. 


Fra venstre: Marit Langmyr, Lillian Hjorth (begge Menneskerettighetsakademiet), Stian Kristensen (Torshov Deichman) 

 

- Samfunnet, det er jo oss. Og alle er like viktige. Vi må spille sammen, for å bli gode sammen!

Dette sier Elsa Yohannes Samuel i "Mødre for fred", et eritreisk minoritetsnettverk i Oslo, i forbindelse med det nylige møtet i styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss!». Gjennom tre år har Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med partnere i minoritetsmiljøer i hovedstaden, organisert opplærings-aktiviteter for å utvikle demokratisk og menneskerettslig kompetanse og bidra til brobygging. Prosjektets tittel er «Samfunnet, det er oss!". Andre partnere er Afghansk kulturforening, TIVO (Tilpasning av informasjons og veiledningsorganisasjon) og Somalisk velferdsforening. 

I tiden fremover vil partnerne organisere workshops om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll, kurs i konflikthåndtering for ungdom, aktiviteter for unge flyktninger og arbeide aktivt med utadrettet informasjon. Mot slutten av året planlegges en større konferanse på Frivillighetshuset om barns rettigheter og norsk barnevern.    

Noen av medlemmene i styringsgruppa: Fra venstre: Latif Sarshar (Afghansk kulturelle forening), Abdinasir Hirsi (TIVO) (på huk), Hilde Workenesh Heimdal (Mødre for fred); Lillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet), Elsa Yohannes Samuel (Mødre for fred) 

Bakgrunn

Partnerne har samarbeidet siden 2018 og mange aktiviteter er gjennomført: workshops for unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn, kurs for kvinner, kurs i aktive og deltakende undervisningsmetoder, oppsøkende virksomhet ute i byen, opplæring av unge flyktninger, samt besøk til Stortinget og visningen av utstillingen "Den nye planeten". Mange av aktivitetene har funnet sted på Frivillighetshuset på Tøyen. Temaene har kretset rundt menneskerettslige temaer som likeverd, ikke-diskriminering, ytringsfrihet, religionsfrihet, kvinner rettigheter samt kultur, identitet og negativ sosial kontroll. 

Tusen takk til Oslo kommune for støtte til prosjektet!    

Nedenfor er noen bilder fra aktiviteter de siste årene.    

 

Menneskerettighetsakademiet (MRA) tilbyr en rekke gratis digitale undervisningsressurser for hjemmeundervisning for lærere og elever under koronakrisen.

Ressursene er relevante for en rekke kompetansemål í grunnskolen og i den videregående skole og er svært aktuelle i forhold til fagfornyelsen. Mange av dem går rett inn i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». Særlig er de relevante for samfunnsfagene, KRL, engelsk og norsk.

MRA har utviklet materiellet alene og/eller sammen med partnere i utlandet: 

PP SAMLESIDEN med pedagogiske ressurser finnes:  

  • Nedlastbare manualer med mange gode undervisningsverktøy for lærere
  • Websider med undervisningsaktiviteter, filmer, energiladere, artikler mm.  
  • Film 
  • Artikler om menneskerettigheter, undervisning i menneskerettigheter, Russland og andre temaer  
  • Tips til bøker

Ønsker dere tips og råd om bruk av ressursene, er det bare å ta kontakt!  

Human Rights Lens

jul 03, 2020

Hva opptar ungdom i Russland, Norge, Finland og Sverige for tiden?

Dette spørsmålet har partnerne i et unikt nordisk-russisk samarbeid, ledet av Menneskerettighetsakademiet, stilt til flere hundre skoleelever i Sverige, Finland, Russland og Norge. Utfordringen elevene har fått har vært å reflektere over hverdagen i et menneskerettslig perspektiv og så dokumentere tankene ved hjelp av mobilkameraet. Først hadde de gjennomgått to-dagers opplæring i menneskerettigheter.

Resultatet er en rekke fantastiske bilder! Fotografiene handler om alt fra vennskap, ensomhet, digital mobbing, søppelhåndtering, til psykisk helse, vold i nære relasjoner, korrupsjon, universell utforming, slaveri, politiske friheter og sosiale rettigheter og mange andre temaer. Prosjektets sluttprodukt skal bli en digital utstilling som skal brukes i samfunnsfagundervisning i Russland, Sverige, Finland og Norge. Human Rights Lens er utviklet av undervisningsinitiativet School Projects, i St. Petersburg.

MRAs samarbeidspartnere i tiltaket er organisasjoner og skoler fra Espoo i Finland, Stockholm i Sverige, og åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk, samt Vyborg, Tosno, Vsevolzhsk i Leningrad oblast).  

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd

Nedenfor er noen smakebiter av bilder fra prosjektet:


 

 

 

Siste nytt