(19.11.20) Samfunnet, det er oss! heter Menneskerettighetsakademiets informasjonskampanje som denne gang må gå digitalt. Kampanjen arrangeres i forbindelse med den årlige OXLO-uka. Navnet står for  Oslo Extra Large og symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Årets tema er hatefulle ytringer og holdninger. Bak kampanjen Samfunnet, det er oss! står Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og  Afghansk kulturell forening i Oslo. (Foto over: Are Carlsen) 

- Veldig lærerikt, og noe vi helt sikkert kommer til å gjenta! 

Dette var konklusjonen etter dagens aktive deltakende webinar om barneoppdragelse og barns rettigheter. Arrangører var Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Mødre for fred, et nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn. I alt 17 personer deltok, de aller fleste med eritreisk minoritetsbakgrunn.

Prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel ledet webinaret der Marit Langmyr, prosjektleder Norge, først holdt foredrag om barns rettigheter med fokus på FNs barnekonvensjon. Det var interessant å lære om den historiske bakgrunnen for ideen om å utvikle et eget internasjonalt regelverk med mål å sikre barns rettigheter. Initiativtakeren var britiske Eglantyne Jebb (1876 – 1928) som også var grunnleggeren av Redd Barna.      

- Å behandle barna som selvstendige individer fra tidlig alder 

Deretter var det eksperten Atnaf Berhanu Kebreab sin tur. Kebreab er familieterapeut med mangeårig erfaring som kursholder i foreldreveiledning-programmet ICDP. Tittelen på foredraget var Foreldre og foresatte er viktige for barnas utvikling. Innledningsvis reflekterte Kebreab og deltakerne rundt ulikheter mellom «eritreisk» og «norsk» barneoppdragelse. Mange spørsmål ble deretter berørt, blant annet hvor viktig det er å behandle barnet som en selvstendig person fra tidlig alder. Ta barnet på alvor og gå inn i en ekte dialog. Foreldre bør være samkjørte om barneoppdragelsen. Det er viktig med grensesetting og regulering, men dette må kombineres med god kommunikasjon med barnet. Hvis det kommer til uenighet mellom foreldre og barn, er det viktig at foreldrene forsøker å forstå barnet ut fra dets perspektiv, og at de forklarer egne synspunkter slik at barnet forstår at foreldrene vil dets beste.    

Kebreabs dialog-baserte tilnærming skapte engasjement og deltakerne hadde mange spørsmål og kommentarer. Flere ganger ble det påpekt at tematikken var viktig, og at mange i minoritetsmiljøene - særlig nyankomne - har behov for slik kunnskap.

Opprinnelig var kurset planlagt som en heldags workshop på Frivillighetshuset i Oslo. På grunn av korona-pandemien, ble dette umulig, og aktiviteten ble derfor gjennomført som et kortere webinar.  

Partnerne Menneskerettighetsakademiet og Mødre for fred planlegger å organisere flere workshops til neste år med samme tema.   

Tusen takk til Oslo kommune for støtte til aktiviteten!

Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten
(6.11.20) "Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet blir alle på Krona utfordret til å tenke over i disse dager når de opplever vandreutstillingen «Den nye planeten» som står plassert midt i bygget (...)". Les resten av Laagendalspostens artikkel om utstillingen «Den nye planeten».
 

Lørdag 10. oktober organiserte Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet (MRA), en workshop på Grønland i Oslo for ungdom med somalisk minoritetsbakgrunn. Temaer var identitet, integrering, utdannelse og yrkesvalg. Ungdommene har tidligere deltatt på aktiviteter i regi av TIVO.  

Hva er identitet? 

Innledningsvis ble de unge utfordret til å diskutere begrepet identitet. Hva er identitet? Er en flerkulturell identitet problematisk eller en ressurs? Ungdommene svarte forskjellig og det ble spennende diskusjoner. Abdinasir Hirsi fra TIVO snakket deretter om hvor viktig det er å ta utdannelse. Det var spennende å høre hans egne erfaringer og om de mange mulighetene som finnes for å ta videregående opplæring. Han informerte også om ulike yrker, antall studieår som kreves og hvor høy lønnen blir. Han understreket at selv om en ungdom har et svakt vitnemål, finnes det mange muligheter. Ungdommene var engasjerte og hadde mange spørsmål.

 
Etter en matpause, fortsatte diskusjonene. På spørsmål om temaer for neste samling, kom mange forslag. Ungdommene ønsket mer informasjon om utdannelse, og spurte om muligheten for å få til én til én veiledning om utdanningsvalg. Rus og rusproblematikk var også noe de synes var viktig. Så ønsket de aktiviteter som fotball, turer, inkludert hytteturer, besøk til museum og omvisning på historiske steder.

Oppfølging av ungdommene

På grunn av korona, måtte deltakelsen på seminaret begrenses. Totalt var i underkant av 20 personer tilstede, inkludert ungdommene, foredragsholder og representanter fra organisasjonene. Alle måtte registrere seg og sørge for god håndhygiene før de kom inn i rommet. De som ville fikk munnbind.

Workshopen er en aktivitet under prosjektet «Samfunnet, det er oss» som er støttet av Oslo kommune. TIVO og Menneskerettighetsakademiet vil følge opp ungdommene med flere aktiviteter.

Bildet over: Mecanoo architecten

– Utstillingen er kjempefin, og den står veldig bra der den nå er plassert midt i bygget!  

Dette sier Kristin Franck, administrerende direktør for KKP eiendom som har ansvaret for den tekniske driften i det kjente og særpregede bygget Krona - kultur og kunnskapssenter på Kongsberg, i forbindelse med at utstillingen "Den nye planeten» nå står der. Vandreutstillingen, som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter, stiller spørsmålet: hvilke regler skaper gode samfunn? og synliggjør hva unge asylsøkere mener om dette. De som ser utstillingen blir oppfordret til å reflektere rundt det samme. 

Mange vil se utstillingen    

Blant de mange som holder til på Krona er Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Kongsberg), Kongsberg norsksenter, Kongsberg vitensenter, Kongsberg bibliotek, UngKultur og Kongsberg Kino. Hver eneste dag er flere hundre mennesker innom, inkludert adskillige unge. Svært mange vil derfor se utstillingen på Krona i visningsperioden fra midten av oktober til ut november.

–  Dette er et flott sted å ha utstillingen, sier Marit Langmyr, prosjektleder i MRA.- Faktisk ble vi tipset om Krona av en Kongsberg-student. Han ble så begeistret da han så "Den nye planeten" på åpningen på Frivillighetshuset i Oslo, at han tok kontakt for å si at den absolutt også burde vises på Krona! 

Undervisningsmateriell

MRA har utviklet en undervisningsressurs med oppgaver som elever og studenter i grunn- og videregående skoler samt voksenopplæring, kan gjøre før, under og etter besøket i utstillingen. På Krona hadde MRA og Kristin Franck møte med Arvid Ormaasen, inspektør på Kongsberg norsksenter (Krona), for å fortelle om utstillingen og bruk av den pedagogiske ressursen. Forhåpentligvis vil mange av elevene på norsksenteret besøke utstillingen og inspireres til aktiv samfunnsdeltakelse.      


Arvid Ormaasen og Kristin Franck

Bakgrunn 

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt til mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen Den nye planeten synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere, utfordres også alle besøkende til å reflektere rundt hva de synes er viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 

Utstillingen er støttet med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord. Sparebankstiftelsen DNB har støttet utvikling av undervisningsmateriell og visninger.

 

 

Siste nytt