Hva er historien til den norske grunnloven? Hva slags demokrati er det i Norge? Disse og mange andre spørsmål fikk gruppen på 17 ungdommer fra Mysebu asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, svar på under to-dagers kurset i demokrati og grunnlov den 27. og 28. mai.

Den første kursdagen foregikk på mottaket, mens den andre fant sted på Eidsvoll. Det ble en flott og lærerik  opplevelse å besøke den ærverdige Eidsvollsbygningen og høre foredrag og se film i Demokratisenteret.

Takk til alle ungdommer og ansatte på mottaket for aktiv deltakelse de to innholdsrike kursdagene. Både Menneskerettighetsakademiet og mottak sender en stor takk til Eidsvoll 1814 for det gode samarbeidet og undervisningsleder Anne Løvås for en flott omvisning!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet. 

Nedenfor er noen bilder fra besøket:

 

 

 

 

Tusen takk til den fine gjengen på Mysebu mottak for aktiv deltakelse på kurset i menneskerettigheter mandag og tirsdag denne uken. 

På timeplanen sto korte innledninger med bilder og spørsmål, gruppearbeid, musikk-quiz og morsomme fysiske leker. Målet med opplæringen er å utvikle demokratisk kompetanse og holdninger basert på likeverd og respekt. Viktig er det også at ungdommene får et positivt avbrekk i mottakshverdagen. Kunnskapen om rettighetene og at vi alle bør respektere hverandres rettigheter, var lærdom som falt i smak for de unge som kom fra Syria, Palestina, Afghanistan, Albania og Eritrea. 

- Jeg har aldri lært om menneskerettigheter på denne måten før, var en av de mange positive tilbakemeldingene.   

Neste uke reiser vi alle til Eidsvoll for å besøke Grunnlovsbygningen og lære mer om norsk historie og demokrati. 

Kurset er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet (MRA) og mottakene for enslige mindreårige asylsøkere på Mysen (Mysebu), Lyngen (Lyng) og Sjøvegan, samt Eidsvoll 1814. Aktvitetene er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Nedenfor er noen bilder fra kurset:

Foredrag for Caritas Norge

 

– Det er bra at vi kan videreføre innsatsen i Portugal, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med et nytt treårig samarbeidsprosjekt om demokratiundervisning. – I dagens Europa er det utrolig viktig å støtte lokale krefters arbeid med demokratiutvikling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Associação Mais Cidadania ("Mer statsborgerskap"), Confederacao Portuguesa de Voluntariado ("Forbundet av frivillige") og Menneskerettighetsakademiet (MRA). Målet er å utvikle aktivt medborgerskap og styrke demokratiet. En særlig viktig målgruppe er ungdom mellom 13 og 25 år.

– Nær 60 prosent av portugisisk ungdom viser liten eller ingen interesse for politikk og oppslutningen om ungdomsorganisasjonene er svært lav. Ifølge våre partnere er troen på demokratiet i tilbakegang. Dette er derfor i høyeste grad et viktig prosjekt.

Pedagogisk materiell, workshops og you-tube channel 

I tillegg til ungdommene, vil ungdomsarbeidere, lærere og sivilsamfunnsaktører øke sin kompetanse gjennom prosjektet. Mye skal gjøres de neste årene. Det skal utvikles undervisningsmateriell, og lærere og kursledere skal få opplæring. Workshops, seminarer og skolekampanjer skal organiseres. Frivillig aktiviteter skal gjennomføres i lokalsamfunn og ny teknologi skal tas i bruk. Blant annet skal en you-tube-channel etableres.  

Partnerskapet mellom de portugisiske organisasjonene og Menneskerettighetsakademiet er positivt.  Dialog over landegrensene er alltid viktig og vi ser frem til å lære av våre portugisiske venner, avslutter Lillian Hjorth. 

Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene

Menneskeretighetsakademiet i Portugal siden 2014 

I samarbeid med portugisiske partnere, har MRA hatt aktiviteter i Portugal siden 2014. Vi har bidratt til å oversette undervisningsmateriell, organisering av en rekke workshops og seminarer og deltatt på konferanser.

 

Kvinnedagen er viktig å markere lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har kommet langt, noe som skal markeres. Men, det er også en dag for å se på det som ikke fungerer, sa Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet i sitt foredrag på Fredshuset i Risør på kvinnedagen 8. mars.

Langmyr ga de mange fremmøtte innsyn i dagens situasjon for kvinners rettigheter og viste blant annet til en FN-rapport som nylig var lagt fram.

– Den viser at det er gjort store framskritt, men at likestillingsarbeidet i arbeidslivet de siste 20 årene har stagnert og i noen grad gått tilbake. Så vi må ikke sove, men fortsette å jobbe!

Negativ sosial kontroll 

En stor del av kvelden var viet til en samtale om «negativ sosial kontroll». Det var Solveig Omland ved Norsk Lærerakademi i Kristiansand som ledet diskusjonen der både «innvandrerkvinnens», «innvandrermannens» og den norske kvinnens perspektiv ble fokusert. I panelet satt Inam Albadawi (Iran), Ghamgin Ramok (kurder), Imad Alwahibi (statsløs palestiner fra Syria) og Marit Langmyr.

En av de viktige konklusjonene var at også menn må bli hørt i saker som omhandler sosial kontroll.

– Dette er veldig viktig. Kvinnedagen er også menn sin sak, sa Alwahibi

Foto: Gerd Langmyr

I slutten av mars besøkte en gruppe lærere, psykologer og aktivister fra Russland, Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Oslo. Hovedmålet var å bli kjent med det norske skolesystemet, få inspirasjon og knytte kontakter om samarbeid.

Det sivile samfunnet i Russland er under press. Skolen forblir en institusjon med strengt fokus på disiplin og akademiske prestasjoner. På denne bakgrunn var det interessant for gjestene å få innblikk i hvordan skolesystemet fungerer her i landet.  


Hektisk program

Med MRA som tilrettelegger, besøkte russerne Ås og Kuben videregående skoler, samt Oslo katedralskole. De fikk overvære klassetimer og se undervisningsmetoder. De snakket med skoleledere, lærere og elever. Både på Ås og på Kuben møtte de elevråds-representanter.

I Oscar Bråtens barnehage fikk delegasjonen høre at barn fra tidlig alder læres opp til å bestemme over saker i egen hverdag. På 22. juli senteret var det omvisning og presentasjon av hvordan senteret arbeider forebyggende med skoleklasser og ungdom.

Hos Natur og Ungdom (NU) og ungdomsorganisasjonen PRESS, fikk russerne lære at ungdomsaktivister her i landet har meninger om alt fra innenriks- og utenrikspolitikk til skole og klassemiljø. Ungdommene fortalte levende om hvordan de tar tak i utfordringer, møter politikere og fremmer krav. 


Besøk av Trygg læring på Frivillighetshuset 

I tillegg til besøkene rundt i byen, var det satt av tid til fordypning og samtale hos MRA i Frivillighetshuset på Tøyen. De russiske gjestene fikk innsikt i undervisningsmetoder som fremmer demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Kursholder Berit Follestad fra Trygg Læring imponerte med sin energiske formidling. I løpet av tre intense timer lærte gjestene teknikker som kan forebygge konflikter og forbedre arbeidsmiljø.


Ikke politikere på veggene

Inntrykkene var mange og sterke etter de fire travle dagene. Mye ble skrevet ned i evalueringene:
– Elevene blir oppfordret til å si sin mening stadig vekk, påpekte en. En annen mente at norske lærere er annerledes enn de russiske: – De virker mer laidback.
– Det er kult at det er så stort fokus på sosial kompetanse som læringsmål,
skrev en tredje. Interessant var også kommentaren om at det hadde overrasket at det var så få statlige symboler rundt omkring. – Det henger ikke bilder av politiske ledere verken på skolene eller i barnehagene.


Om prosjektet  

Menneskerettighetsakademiet (MRA) samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Aktiviteter som er gjennomført i regi av prosjektet er en rekke to-dagers workshops i syv russiske regioner, et trainer-for trainer-kurs og studieturer til Oslo og Stockholm. Foruten MRA, er partnerne St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand.

Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Nedenfor er noen bilder fra studieturen:

Over og under: hos Ås videregående skole

Over: hos Oslo Katedralskole

Over og under: hos Natur og ungdom


Over: 22. juli senteret 

Over: Oscar Bråtens barnehage 

Over og under: Kuben videregående skole

Over og under: Hos Menneskerettighetsakademiet på Tøyen 

Siste nytt