Opp mot 500 elever har sett utstillingen Den nye planetenGrinimuseet i Bærum i september.

Museet holder til i de gamle bygningene til gamle Grini fangeleir som var den største nazistiske leiren i Norge under andre verdenskrig. Til sammen 20 000 personer satt internert på Grini i krigsdagene.

I høst har en rekke skoleklasser besøkt museet i forbindelse med et pilotprosjekt støttet av Den kulturelle skolesekken. I tillegg til at elevene har lært om grini-fangenes skjebne, har de reflektert over verdier som skaper gode samfunn gjennom utstillingen Den nye planeten som synliggjør unge asylsøkeres meninger om samfunnsverdier. Elevene har stått ansikt til ansikt med både historiens og nåtidens utfordringer. 

Formidler Bintang Emilie Sitanggang har vist elevene rundt og sier at Den nye planeten har passet godt inn.

- Jeg snakker jo i min fortellerforestilling om demokrati og diktatur, og avslutter med å si at dette er fortellinger om hva som kan skje, men som ikke burde skje igjen. (…) elevene brukte god tid ved utstillingen, var interessert og nysgjerrige. Flere av dem skrev lapper om hvilke regler som er viktig i et godt samfunn, og la det i boksen. 

Det er tydelig at møtet mellom Grinis historie og Den nye planeten har skapt et godt rom for refleksjon og læring.

De besøkende får mulighet til å svare på spørsmålet «Hvilken regel mener du er den viktigste i et godt samfunn?. De kan skrive svaret på en lapp og legge den opp i boksen på det siste utstilllingsbordet. Foto: Søren Aagaard Rasmussen 

Om Grinimuseet

I dag er Grinimuseet en del av MiA – Museene i Akershus. For tiden  pågår et arbeid med å utvikle det nasjonale krigsminnet Grini for fremtiden. Museet vil ha en rolle i å formidle krigshistorie og relevante dagsaktuelle temaer til dagens unge, gjennom levende formidling, gjenstander og moderne teknologi. 

 

- Det er en ære å åpne Norges første menneskerettighetssti her på Landeskogen! Enda en fantastisk idé fra ildsjelen Helga Arnzten som nå er realisert.

Dette sa daglig leder Lillian Hjorth, etter at hun høytidelig hadde åpnet den om lag to kilometer lange Menneskerettighetsstien på Landeskogen Peace Center. Det var i forbindelse med sommerfesten på 29. juli at stien ble åpnet. Før de rundt 100 tilreisende gjestene fikk anledning til å gå stien, hadde de hørt ordfører Leiv Rygs festtale, og overvært åpningen av utstillingen «På sporet av frihet» av Tom Hatlestad. 

Om menneskerettighetsstien

Stien starter med et skilt med en introduksjon om FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene og fortsetter så med ti stasjoner hvor det på hver stasjon er satt opp skilt med tre artikler fra erklæringen. Når man har gått stien og lest skiltene, har man fått en gjennomgang av hele erklæringen.

Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser AS, hadde ideen til stien. Lillian Hjorth som åpnet stien, har utformet den innledende teksten.  

 

 

– Start kommunikasjonen med barna så tidlig som mulig, og følg dem til skolen, sport eller andre fritidsaktiviteter. Lær å kjenne den verden barna lever i!

Dette var et av budskapene i foredraget som Osman Ahmed Said, ungdomsarbeider i bydel Sagene, holdt på seminaret på Grønland i Oslo søndag 6. september.

Møtet var for foreldre med somalisk minoritetsbakgrunn, og ble organisert av TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veilednings Organisasjon), en organisasjon av unge studenter og ressurspersoner med somalisk bakgrunn. Tiltaket inngår i prosjektet Samfunnet, det er oss! der Afghansk kulturforening, Mødre for fred (nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn), Somalisk velferdsforening, TIVO og Menneskerettighetsakademiet (MRA) er partnere.

På søndagens seminar sto barneoppdragelse og veiledning av ungdommer på agendaen. 

Ta vare på alle   

Said understreket hvor viktig det er at foreldrene er tilstede for barna i hverdagen. Ofte er det til og fra hverdagsaktiviteter at de viktige samtalene skjer. For å påvirke barns adferd, er det ikke streng kontroll som gjelder, men det å samtale og lytte. Dette er barna er vant med fra skolen. –  Lytt til barna og respekter deres ønsker.  

I diskusjonen etter foredraget, ble det poengtert at voksne og foreldre ikke bare bør ta ansvar for egne barn, men hele grupper. Ofte er det kun to eller tre barn som kan lede en gruppe i feil retning. Da må alle voksne bidra. Foreldre og voksne er dessuten rollemodeller. Barna gjør det de voksne gjør, ikke det de sier.  

Etter en pause med mat, diskuterte deltakerne engasjert i mindre grupper og fikk anledning til å stille spørsmål og lufte erfaringer. 

Samfunnet, det er oss

Gjennom tre år har MRA, i samarbeid med minoritetsmiljøer i Oslo, organisert opplæringsaktiviteter for å utvikle demokratisk og menneskerettslig kompetanse og bidra til brobygging. I tiden fremover vil partnerne organisere workshops om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll, kurs i konflikthåndtering for ungdom, aktiviteter for unge flyktninger og arbeide med utadrettet informasjon. Mot slutten av året planlegges en større konferanse på Frivillighetshuset om barns rettigheter og norsk barnevern. Samfunnet, det er oss! er støttet med midler fra Oslo kommune.

 

 

 

Hva er et godt samfunn? 

Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindrerige asylsøkere siden 2008. Vandreutstilingen Den nye planeten synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom utstillingens tekster, bilder og intervjuer med de unge asylsøkerne, utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er og bør være viktige samfunnsverdier.

Aktuelt for fagfornyelsen i norsk skole

Dette undervisningsmateriellet inneholder aktiviteter som elever kan gjøre før, under og etter besøket i utstillingen. Aktivitetene er relevante for en rekke kompetansemål i grunnskolen og den videregående skole og er aktuelt i forhold til fagfornyelsen. De går rett inn i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». En rød tråd gjennom materiellet er de deltakende undervisningsmetodene. Gruppearbeid, øvelser og diskusjoner utvikler elevenes mestringsfølelser, og er svært godt egnet til å undervise i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Formålet med materiellet er å inspirere lærere til å bruke vandreutstillingen Den nye planeten i sin undervisning. resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Undervisningsmateriellet er utviklet av Marit Langmyr, prosjektleder i MRA.

Utstillingen «Den nye planeten» er produsert av MRA i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen.

Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.   

 

Vandreutstillingen Den nye planeten blir å se på vakre Lands museum på Dokka i sommer. Utstillingen, som synliggjør enslige mindreårige asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn, er produsert av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er finansiert av Kulturrådet og Fritt Ord, og med egenandel fra Rodeo arkitekter. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert utvikling av undervisningsmateriell og 15 visninger i 2019 og 2020. 

  • Tanker fra mindreårige asylsøkere har blitt kunstprosjekt
    Sagene avis, Oslo

  • Vi er glade for å være vertskap for et prosjekt som gir de unge flyktningene en stemme utad i det norske samfunnet, og her er det mange refleksjoner om en vil lytte.
    Ingvild Hagen Kjørholt, faglig leder Falstadsenteret fred og menneskerettighetssenter

Utstillingen står på Lands Museum fra 30. juni til midten av august. Om du er i Innlandet og Nordre land kommune, benytt sjansen og kjør innom!  

Les hva Lands Museum skriver om utstillingen.   

Siste nytt