I siste utgave av Utrop informeres det om European Islamophobia Report 2018, publisert av SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) og finansiert med midler fra EU. En viktig konklusjon er at det har skjedd en sterk økning av episoder knyttet til islamofobisk diskriminering og hatkriminalitet i alle de 34 kartlagte landene. Blant flere eksperter som er intervjuet, er Eugenia Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiets prosjektleder for Europa.

Vi kjenner oss mye igjen, understreker Khoroltseva. – Arbeidet vårt viser også en økende samfunnspolarisering, hardere politisk diskurs, sterkere press mot grunnleggende menneskerettigheter og en klarere definering av “utgrupper”. Islamofobi er del av den samme utviklingen som skjer i flere land i Europa. (...)

(20.11.2019) Vandreutstillingen "Den nye planeten", som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har produsert i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter, er en del av Oslo Peace Days 2019. 

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo arrangerer Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. MRA er glad for at utstillingen er en del av fredsukas program. 

 

(27.11.2019) I siste Utrop informeres det om European Islamophobia Report 2018, publisert av SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) og finansiert med midler fra EU. En konklusjon er at det har skjedd en sterk økning av episoder knyttet til islamofobisk diskriminering og hatkriminalitet i alle de 34 kartlagte landene. Blant flere eksperter som er intervjuet, er Eugenia Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiets prosjektleder for Europa.

Vi kjenner oss mye igjen, understreker Khoroltseva. – Arbeidet vårt viser også en økende samfunnspolarisering, hardere politisk diskurs, sterkere press mot grunnleggende menneskerettigheter og en klarere definering av “utgrupper”. Islamofobi er del av den samme utviklingen som skjer i flere land i Europa. (...)

- Målet er å inspirere til mer aktivt samfunnsengasjement både blant ungdom og voksne! 

Dette sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva, etter at Menneskerettighetsakademiet og minoritets-foreninger og nettverk også i høst skal samarbeide om å fremme demokratisk kompetanse, mestring og økt respekt for menneskerettighetene i Oslo. Partnere i prosjektet er Somalisk Velferdsforening, Mødre for fred (et nettverk av personer med eritreisk bakgrunn) samt Afghansk kulturelle forening. Også TIVO (Tilpasning av informasjons og veiledningsorganisasjon), en organisasjon med unge voksne med somalisk bakgrunn, deltar.  De første møtene fant sted på Frivillighetshuset på Tøyen 21. og 25. september. 

Utfordringer og behov

Disse utfordringene ble identifisert som viktige å ta tak i:  
- Det trengs generelt mer kunnskap om mangfold og det flerkulturelle samfunn
- En del unge trenger informasjon om lover og regler. Noen er skeptiske til politiet
- Mer fokus på psykisk helse blant ungdom med minoritetsbakgrunn! Det å innrømme at man sliter, er ofte forbundet med skam. Ungdom med flyktningbakgrunn kan være ensomme
- Noen foreldre trenger informasjon om barns rettigheter
- Ungdom som har problemer med å finne sin plass i fellesskapet, bør få mer kunnskap om, og reflektere rundt kultur og identitet 
- Både unge og eldre trenger kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, inkludert ikke-diskriminering og kvinner og minoriteters rettigheter 

Gjennom høsten, og forhåpentligvis også de neste årene, skal partnerne adressere utfordringene gjennom en rekke aktiviteter. Ressursgruppen skal møtes jevnlig, det skal organisere kurs om kvinners rettigheter og andre temaer,  unge flyktninger skal oppsøkes, og deltakerne skal besøke Stortinget og andre sentrale institusjoner og organisasjoner. 

Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 

 

 

How can museums contribute to human rights and democracy education of young people?

The Human Rights Academy, together with Partners Bulgaria Foundation, as the leading partner, and representatives from schools, municipality and museums in the Bulgarian municipalities Montana, Varshets, Blagoevgrad and Gotse Delchevof,  will work with schools and museums to increase the democratic competence and human rights understanding among young people.

The project will be implemented from October 2019 to February 2022 and aims to contribute to education in democracy and human rights education among children and young people. In cooperation with the Bulgarian partners and with the participation of representatives from the Norwegian Human Rights Network of National Museums, this unique model that brings local museums into human rights education will be introduced among Bulgarian stakeholders.

A large-scale study of opinion and understanding of young people on human rights is envisaged, as well as an assessment of existing educational practices in this regard. 

Online platform, seminars and a guide to human rights education in the work of museums 

As a result of this international cooperation, an online platform with educational materials and other resources for human rights education will be made available for the wider use, as well as a guide to human rights education in the work of museums and other key community institutions. A series of seminars on human rights will build capacity of teachers, municipal officers, youth facilitators and student councils from 4 pilot municipalities in the country – Montana, Varshets, Blagoevgrad and Gotse Delchev.

Youth initiatives will be implemented in the communities, thus giving the young people possibility to bring into practice what has been learned. Thus the knowledge gained by young people will be reinforced through local community actions and transformed into lasting attitudes, showing the development of a democratic culture.

The project “Increasing Democratic Competence and Understanding of Human Rights among Young People” is implemented by Partners Bulgaria Foundation and Human Rights Academy, Norway, with a financial support of 171,000 Euros provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

 


Projcet partners.  


From left: Project Manager Eugenia Khoroltseva, the Human Rights Academy and Director Daniela Kolarova, Partners Bulgaria Foundation  

 

 

Siste nytt