Under glasnost og perestrojka opplevde sovjetiske dissidenter sine glansdager. Krise, maktdemonstrasjon og historieløshet bidro til å gjøre optimisme kortvarig. 

 "Jeg var ni år gammel da Mikhail Gorbatsjov erklærte perestrojka i 1985. Og jeg husker godt hvordan han snakket om både perestrojka og glasnost på TV. I starten trodde jeg rett nok at perestrojka innebar ombygging – som er den ordrette oversettelsen – av boligene og husene vi bodde i. Men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at den egentlige meningen med perestrojka var å bygge om samfunnet vårt – ikke hus. (...)"  

Les resten av prosjektleder Eugenia Khoroltsevas artikkel først publisert i Minerva 18.10.2019.  

(01.12.2020) Under glasnost og perestrojka opplevde sovjetiske dissidenter sine glansdager. Krise, maktdemonstrasjon og historieløshet bidro til å gjøre optimisme kortvarig. 

 "Jeg var ni år gammel da Mikhail Gorbatsjov erklærte perestrojka i 1985. Og jeg husker godt hvordan han snakket om både perestrojka og glasnost på TV. I starten trodde jeg rett nok at perestrojka innebar ombygging – som er den ordrette oversettelsen – av boligene og husene vi bodde i. Men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at den egentlige meningen med perestrojka var å bygge om samfunnet vårt – ikke hus. (...)"  Les resten av prosjektleder Eugenia Khoroltsevas artikkel publisert i Minerva 18.10.2019.  

- Vi er veldig glade for å fortsette arbeidet mot kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner i Bulgaria. Prosjektet handler om grunnleggende menneskerettigheter og er viktig for å få på plass bedre beskyttelsesmekanismer. 

Dette sier daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth etter det første partnermøte i Pernik utenfor Sofia, i forbindelse med oppstarten av et nytt treårig samarbeidsprosjekt. Målet er å gjennomføre en nasjonal kartlegging av virkemidlene som idag brukes for å bekjempe kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, samt å utvikle bedre mekanismer og tiltak. Det skal også presenteres anbefalinger til en mer hensiktsmessig politikk på området. 

Et omfattende problem

Problemet med kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner er stort i Bulgaria. I perioden 2015 til 2017 var Menneskerettighetsakademiet partner i et forskningsprosjekt som kartla denne type vold for første gang på nasjonalt nivå. Resultatet var nedslående. Studien bekrefter at vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold er et omfattende problem, og at virkemidlene er lite effektive. En tredjedel av kvinnene og en fjerdedel av mennene, svarer bekreftende på direkte spørsmål om de har blitt utsatt for fysiske, seksuelle eller psykiske voldshendelser fra partner, eks-partner eller andre i familien i løpet av livet. Selv om mannlige ofre er flere enn forventet, er kvinner likevel mye mer sårbare fordi de oftere lider under flere former for vold, samt gjentatte og systematiske handlinger. Romkvinner er aller mest utsatt.

På denne bakgrunn er det beklagelig at bulgarske myndigheter ikke har sluttet seg til og ratifisert Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (20111), den såkalte Istanbul-konvensjonen. Så langt har 34 av Europarådets medlemsland, inkludert Norge, forpliktet seg til å følge konvensjonens regelverk som skal sikre en bedre beskyttelse for ofrene.

Nasjonal kartlegging og utvikling av bedre virkemidler 

Menneskerettighetsakademiet er derfor glad for å være en del av teamet som nå skal utforske og kartlegge virkemidlene som brukes for å motvirke kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, samt bidra til å utvikle bedre tiltak. Hvilke mekanismer fungerer? Hvilke fungerer ikke? Hvordan bør politikken utformes? Omfattende undersøkelser skal gjennomføres. Krisesentre, politi og en rekke andre sentrale aktører skal intervjues om tiltakene som benyttes. Akademiet skal spille inn norske erfaringer. Med i teamet er Solveig Bergman, forskningsleder på Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun vil bistå med sin mangeårige ekspertise på feltet, slik hun også gjorde i prosjektsamarbeidet fra 2015 til 2017 da situasjonen ble kartlagt .

  • Norsk prosjekt-tittel: Nasjonal kartlegging og utvikling av virkemidler for å bekjempe vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold i Bulgaria (2019-2021).
  • English project title: Development of a monitoring methodology and conducting a national monitoring of policy and institutional practice in relation to domestic and gender-based violence in Bulgaria (2019-2021).
  • Ansvarlig partner: PULSE Foundation (Pernik)
  • Co-partner: Center for the Study of Democracy (Sofia)
  • Prosjektet er finansiert gjennom EØS midler

Bakgrunnsinformasjon:   

 


Teamet fra PULSE Foundation, Menneskerettighetsakademiet og Center for the Study of Democracy. Møtet fant sted på krisesenteret i Pernik, Bulgaria.

Veldig vellykket!

apr 02, 2020

– Dette har vært veldig vellykket! Utstillingens utseende og design – og da spesielt globen som det sentrale midtpunkt – har dratt folks interesse til seg. 

Bibliotekar Hanne Gihleengen snakker entusiastisk om Den nye planeten – vandreutstillingen som har stått på Østre Toten folke- og skolebibliotek siden midten av februar.  

Bakgrunnen for utstillingen er kursene som Menneskerettighetsakademiet har organisert for unge asylsøkere på mottak gjennom 12 år. Gjennom tekster, bilder og intervjuer synliggjør utstillingen hva unge asylsøkere mener om hvilke verdier som skaper gode samfunn. Den utfordrer også de besøkende selv til å reflektere rundt spørsmålet. 

Populær utstilling med undervisningsmateriell   

Det er mens vi er på Lena for for å hente utstillingen, at vi får en prat med Gihleengen. Samfunnsfaglærer Ole Aass på Lena-Valle videregående skole er også med og forteller om sine erfaringer med å bruke utstillingen i undervisningen. Aass har sett utstillingen sammen med sine elever. 

  
Hvordan har det vært å ha utstillingen på biblioteket? Har skoleklassene i distriktet besøkt den?  

– Mange klasser har vært her, forteller Aass. – Det har vært elever fra helse og sosialfag, landbruksmaskin-fag og transportfag. Også så vet jeg om minst tre ungdomsskoleklasser på niende trinn! Flere av klassene har arbeidet med gruppeoppgaver mens de har sett utstillingen.

For at elevene skal få mest mulig læringsutbytte, har Menneskerettighetsakademiet utviklet et undervisningsmateriell til utstillingen. Bibliotekar Gihleengen sendte ut materiellet til skolene på forhånd og inviterte lærere og elever til biblioteket. 

– Kombinasjonen av en øyenfallende utstilling, gode temaer og at det følger med undervisningsmateriell, har vært veldig bra, understreker Gihleengen.

Postet på Facebook

Bibliotekaren forteller at utstillingen gjør inntrykk. 

– Folk har tatt bilder og bemerket at utstillingen stiller så gode spørsmål. Siden har de postet innlegg på Facebook som har blitt delt av flere.

Det har også vært en fin anledning for oss å vise frem biblioteket for skolene. Vi har absolutt fått mye bra ut av dette! 


Hanne Gihleengen og Ole Aass 

Bildet øverst: Bibliotekar Hanne Gihleengen (t.v.), lærer Ole Aass, Solveig Aschehoug Morken, Thea Emilie Nannestad Stranden, Sigrid Stasviken, Jonas Kristiansen og Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet. Foto: Karsten Nyborg, Totens blad.  

Bakgrunn og partnere 

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. "Den nye planeten» er produsert av Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt OrdSparebankstiftelsen DNB har finansiert undervisningsmateriell og visninger. Også Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en viktig katalysator for å realisere utstillingen. Det er gjennom midler fra UDI at Menneskerettighetsakademiet har kunnet organisere aktiviteter for ungdom på asylmottak, noe som har gjort det mulig å samle inn materialet som utstillingen er basert på. 

  • På nettsiden nyplanet.org kan du høre intervjuer med noen av asylsøkerne og også se "planet"-plakater. 

Bilderesultater for eidsvoll 1814 logo              Bilderesultater for rodeo arkitekter logo

Bilderesultater for Kulturådet logoBilderesultater for Sparebankstiftelsen logo

 

Nedenfor er noen bilder:

 

 

  

Siste nytt