Prosjektleder Eugenia Khoroltseva delte erfaringer fra Oslo, da hun deltok på den internasjonale konferansen «IX Kaliningrad Partner Regions Forum» i Kaliningrad, Russland 18. og 19. juni. Forumet arrangeres hvert år og målet er å legge til rette for samarbeid mellom aktører i Kaliningrad, Polen og andre land og regioner, på områder som økonomi, miljø og sivilsamfunn.

Khoroltseva holdt innlegg på sesjonen «Public participation in city-planning and development», om byplanlegging og utvikling av byene. Deltakere her var lokale miljøaktivister, representanter fra det sivile samfunn, arkitekter og andre med særlig interesse for lokalt engasjement. Khoroltseva fortalte om lokaldemokratiet i Oslo og hvordan organisasjoner og enkeltpersoner påvirker myndighetene. Hun nevnte også Menneskerettighetsakademiets ulike opplæringsprosjekter der målet er økt demokrati- og menneskerettighets-kompetanse, mestring, engasjement og politisk deltakelse.

Nedenfor er noen bilder fra konferansen. Alle bilder: Irina Popova. 

Takk til Lyng mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Lyngdal og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand for flott tilrettelegging på kurset for asylsøkerungdom den 25. juni og 26 juni!

Kurset handlet om kultur, identitet og norsk historie, og den første dagen foregikk i Lyngdal der kulturbegrepet sto på timeplanen. De 17 ungdommene deltok aktivt i gruppearbeid og diskusjoner. Det var spennende å se bilder både av gamle skikker, men også nye måter å gjøre ting på. Ikke alle visste at ugifte norske mødre i tidligere tider måtte sende barna sine på barnehjem, at kvinners føtter ble snøret i Kina, og at nåtidens moderne fedre får lønnet permisjon for å passe barn. Alle er talende eksempler på at kulturer er i stadig endring. Det nytter å engasjere seg for positiv samfunnsutvikling! 

Arkivet dagen etter, fortalte undervisningskoordinator Georg Kristoffer Berg Fjalsett om det historiske bygget. Huset ble bygget for å være statsarkiv, men under andre verdenskrig, ble det okkupert av nazistene for å bli hovedkvarteret for Gestapos virksomhet på Sørlandet. For ungdommene var det tankevekkende å høre at det også i Kristiansand hadde vært mennesker som måtte flykte, og at opposisjonelle ble brakt til Arkivet for forhør og tortur. Godt å vite da at samfunn kan endre seg positivt og at stedet i dag brukes til å lære unge mennesker om fred, demokrati og menneskerettigheter.

Takk til alle ungdommene på Lyng for flott deltakelse! Tusen takk også til mottakets ledelse for særdeles god tilretteleggelse og samarbeid!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet (UDI). 

 

Menneskerettighetsakademiet har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til vandreutstillingen “Den nye planeten”.  - Takket være denne støtten kan vi nå utvikle undervisningsmateriell knyttet til utstillingen. Midlene vil også sørge for at den kan vises flere steder i Sørøst Norge. Dette er noe vi er veldig glade for, sa prosjektleder Marit Langmyr under overrekkelsen på Nobels Fredssenter torsdag 27 juni. 

Til sammen 11 organisasjoner som får støtte var samlet på fredssenteret. Felles for prosjektene var at de bidrar til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten.

- For å ta vare på og videreutvikle demokratiet, er vi avhengig av at unge mennesker engasjerer seg. Sparebankstiftelsen DNB vil støtte tiltak som skaper engasjement om hvordan samfunnet skal være og hvilken fremtid vi ønsker å bygge. Dette vil bli et stadig viktigere område for oss fremover, sa André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB i forbindelse med overrekkelsen.

Hva er et godt samfunn?

Menneskerettighetsakademiet har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere siden 2008, og utstillingen “Den nye planeten” er et resultat av det innledende gruppearbeidet på kursene. Her blir ungdommene utfordret til å reflektere rundt hvilke verdier som skaper gode samfunn. De velger ut 10 regler og lager en slags grunnlov for en «ny planet». «Planetene» får et navn og reglene blir skrevet opp for hånd på store hvite ark. Skriften er på arabisk, afghansk (dari/pasthu), somalisk, tigrinja, engelsk og andre språk. Gruppearbeidet danner utgangspunktet for kursets senere dialog der ungdommene lærer om de universelle menneskerettighetene som retningslinjer og juridiske lover for å skape gode samfunn.

Vi ønsket å gi disse planet-reglene et liv utover undervisningsrommet. I samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter er vi nå i ferd med å ferdigstille en utstilling som viser utvalgte planeter og intervjuer med unge flyktninger som har deltatt i gruppearbeidet.  Vi ønsker også å utfordre besøkende til å reflektere rundt de samme spørsmålene som ungdommene. 

Utstillingen er finansiert gjennom midler fra Kulturrådet og Fritt Ord, og skal stå klar høsten 2019. 

Fra venstre: Kristian W. Rantala fra Vinje-senteret, Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth fra Nobels Fredssenter, Tor Abild, Gard Hongslo og Synne Rønning fra Fundatum, Anders Bettum og Gazi Özcan fra Interkulturelt museum, André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB, Bård Frydenlund fra Eidsvoll 1814, Jon Mihle fra Portåsen, Linn C. Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB, Søren Aagaard Rasmussen fra Grinimuseet, Hans Philip Einarsen fra Randsfjordmuseet, Anne Marit Noraker fra Valdresmuseet, Lars Gudmundson fra Det Europeiske Wergelandsenteret, Per Olav Torgnesskar fra Grinimuseet, Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet, André Larsen Avelin fra Eidsvoll 1814, Ingrid Aspelund og Ana Perona-Fjeldstad fra Det Europeiske Wergelandsenteret og Trym Sibeko, 10. klassing og medlem av Sentralt ungdomsråd i Oslo.Organisasjonen No hate har også fått tildeling, men var dessverre forhindret fra å være til stede.

 

 

(Foto: Terje Skåre)Hva er historien til den norske grunnloven? Hva slags demokrati er det i Norge? Disse og mange andre spørsmål fikk gruppen på 17 ungdommer fra Mysebu asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, svar på under to-dagers kurset i demokrati og grunnlov den 27. og 28. mai.

Den første kursdagen foregikk på mottaket, mens den andre fant sted på Eidsvoll. Det ble en flott og lærerik  opplevelse å besøke den ærverdige Eidsvollsbygningen og høre foredrag og se film i Demokratisenteret.

Takk til alle ungdommer og ansatte på mottaket for aktiv deltakelse de to innholdsrike kursdagene. Både Menneskerettighetsakademiet og mottak sender en stor takk til Eidsvoll 1814 for det gode samarbeidet og undervisningsleder Anne Løvås for en flott omvisning!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet. 

Nedenfor er noen bilder fra besøket:

 

 

 

 

Tusen takk til den fine gjengen på Mysebu mottak for aktiv deltakelse på kurset i menneskerettigheter mandag og tirsdag denne uken. 

På timeplanen sto korte innledninger med bilder og spørsmål, gruppearbeid, musikk-quiz og morsomme fysiske leker. Målet med opplæringen er å utvikle demokratisk kompetanse og holdninger basert på likeverd og respekt. Viktig er det også at ungdommene får et positivt avbrekk i mottakshverdagen. Kunnskapen om rettighetene og at vi alle bør respektere hverandres rettigheter, var lærdom som falt i smak for de unge som kom fra Syria, Palestina, Afghanistan, Albania og Eritrea. 

- Jeg har aldri lært om menneskerettigheter på denne måten før, var en av de mange positive tilbakemeldingene.   

Neste uke reiser vi alle til Eidsvoll for å besøke Grunnlovsbygningen og lære mer om norsk historie og demokrati. 

Kurset er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet (MRA) og mottakene for enslige mindreårige asylsøkere på Mysen (Mysebu), Lyngen (Lyng) og Sjøvegan, samt Eidsvoll 1814. Aktvitetene er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Nedenfor er noen bilder fra kurset:

Foredrag for Caritas Norge

 

Siste nytt