Medarbeidere

Lillian Hjorth

Daglig leder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Lillian er statsviter med tyve års erfaring fra undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering for ulike målgrupper på Vest-Balkan, i Bulgaria, Russland, Hviterussland, USA, Burundi, India og Norge. Før hun ble leder av Menneskerettighetsakademiet arbeidet hun ti år i Den norske Helsingforskomité samt tre år i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lillian har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har undervist i internasjonale relasjoner. Hun har utgitt flere bøker, blant andre Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007) og Menneskerettigheter og aktivisme (2015).

Lillian har vært tillitsvalgt i organisasjoner og utvalg. Hun har vært styremedlem i det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) som består av 48 organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsundervisning i 22 europeiske land. Hun har vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, samt leder av internasjonalt utvalg i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO).

Eugenia Khoroltseva

Prosjektleder Russland (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Eugenia har utdannelse fra Norge og Russland. Hun har en mastergrad i International & Comparative Education (2006) og en bachelorgrad i sosiologi (2004) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes tar for seg menneskerettighetsundervisning i det moderne Russland. Eugenia har tatt kurset Afrikanske identiteter på Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) og er utdannet lærer i engelsk og tysk fra Universitetet i Kalmykia.

Eugenia har arbeidet for NOAS med veiledning av nyankomne asylsøkere og vært engasjert på oppdrag for Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge. Hun er opprinnelig fra Kalmykia i Den russiske føderasjonen og har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid i en årrekke.

Marit Langmyr

Prosjektleder Norge (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Marit har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. Masteroppgaven omhandlet frivillige organisasjoners strategier og innflytelse i fremforhandlingen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Fra Universitetet i Agder har Marit et årsstudium i utviklingsstudier, med vektlegging av globale utviklingsprosesser og sammenhenger. Før hun startet i Menneskerettighetsakademiet arbeidet Marit fem år som pedagogisk veileder og informasjonsansvarlig i Aktive Fredsreiser. Her arbeidet hun særlig med formidling rettet mot ungdom, og temaer som holocaust, andre verdenskrig og nyere konflikter. Hun er også utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Bergen, og har praktisk erfaring som pedagogisk leder i barnehage og lærervikar i skolen. Marit er styremedlem i det europeiske DARE-nettverket som består av 48 organisasjoner i 22 europeiske land. 

Gunn Bjørnsen

Styreleder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

 Gunn er styreleder i Menneskerettighetsakademiet og deltar som foredragsholder på enkelte av akademiets aktiviteter. Hun er instituttleder på fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sosialantropoplog og holder på med doktorgradsprosjektet: Mangfold i redaksjonen? En feltstudie av multikulturalisme i journalistikken. Gunn har tidligere arbeidet ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, Bjørknes International College og The University of Queensland i Australia. Hun har også undervist på u-landsstudiet ved Universitetet i Agder. Hun har publisert mange artikler og rapporter innen journalistikkforskning og bidratt til lærebøker. Hennes spesialområde er flerkulturell forståelse, minoritetsjournalistikk og sosialisering til journalistyrket.

Lars Petter Soltvedt

Styremedlem (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

 
Lars Petter er styremedlem i Menneskerettighetsakademiet og deltar som kursleder og foredragsholder på en rekke av akademiets aktiviteter. Han er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag på Høgskolen i Sørøst-Norge. Lars Petter har doktorgrad i statsvitenskap og har bygget opp undervisningstilbudet i menneskerettigheter som del av høgskolens ordinære studieportefølje, og som etter- og videreutdanning til representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter.

Kursholdere på engasjement

Marianne Holden

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Marianne er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og har en mastergrad i internasjonale relasjoner. Hun har tidligere arbeidet i NRK Østlandssendingen og har også undervisningserfaring fra norsk skole. Foruten russisk snakker Marianne engelsk og spansk. Marianne har vært prosjektkoordinator i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og arbeider i dag hos FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Siden 2011 har Marianne vært tilknyttet Menneskerettighetsakademiet i flere perioder. Hovedansvaret har vært Russland, men hun har også undervist på en rekke kurs for asylsøkere rundt omkring i Norge. I perioden 2013 til og med høsten 2015 var Marianne ansatt som prosjektkooordinator med ansvar for å koordinere akademiets virksomet i Russland. Nå arbeider hun for oss på enkelte oppdrag. 

 

Siste nytt