Medarbeidere

Lillian Hjorth

Daglig leder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Lillian er statsviter med tyve års erfaring fra undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering for ulike målgrupper på Vest-Balkan, i Bulgaria, Russland, Hviterussland, USA, Burundi, India og Norge. Før hun ble leder av Menneskerettighetsakademiet arbeidet hun ti år i Den norske Helsingforskomité samt tre år i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lillian har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har undervist i internasjonale relasjoner. Hun har utgitt flere bøker, blant andre Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007) og Menneskerettigheter og aktivisme (2015).

Lillian har vært tillitsvalgt i organisasjoner og utvalg. Hun har vært styremedlem i det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) som består av 48 organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsundervisning i 22 europeiske land. Hun har vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, samt leder av internasjonalt utvalg i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO).

Eugenia Khoroltseva

Prosjektleder Russland (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Eugenia har utdannelse fra Norge og Russland. Hun har en mastergrad i International & Comparative Education (2006) og en bachelorgrad i sosiologi (2004) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes tar for seg menneskerettighetsundervisning i det moderne Russland. Eugenia har tatt kurset Afrikanske identiteter på Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) og er utdannet lærer i engelsk og tysk fra Universitetet i Kalmykia.

Eugenia har arbeidet for NOAS med veiledning av nyankomne asylsøkere og vært engasjert på oppdrag for Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge. Hun er opprinnelig fra Kalmykia i Den russiske føderasjonen og har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid i en årrekke.

Marit Langmyr

Prosjektleder Norge (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Marit har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. Masteroppgaven omhandlet frivillige organisasjoners strategier og innflytelse i fremforhandlingen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Fra Universitetet i Agder har Marit et årsstudium i utviklingsstudier, med vektlegging av globale utviklingsprosesser og sammenhenger. Før hun startet i Menneskerettighetsakademiet arbeidet Marit fem år som pedagogisk veileder og informasjonsansvarlig i Aktive Fredsreiser. Her arbeidet hun særlig med formidling rettet mot ungdom, og temaer som holocaust, andre verdenskrig og nyere konflikter. Hun er også utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Bergen, og har praktisk erfaring som pedagogisk leder i barnehage og lærervikar i skolen. Marit er styremedlem i det europeiske DARE-nettverket som består av 48 organisasjoner i 22 europeiske land. 

Gunn Bjørnsen

Styreleder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Gunn er styreleder i Menneskerettighetsakademiet og deltar som foredragsholder på enkelte av akademiets aktiviteter. Hun er instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun er utdannet sosialantropolog og holder på med doktorgradsprosjektet: Mangfold i redaksjonen? En feltstudie av multikulturalisme i journalistikken. Gunn har tidligere vært stipendiat ved Høgskolen i Volda, samt arbeidet ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, på Bjørknes International College og The University of Queensland i Australia. Hun har også undervist på u-landsstudiet ved Universitetet i Agder. Hun har publisert mange artikler og rapporter innen journalistikkforskning og bidratt til lærebøker. Hennes spesialområde er flerkulturell forståelse, minoritetsjournalistikk og sosialisering til journalistyrket.

Lars Petter Soltvedt

Styremedlem (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lars Petter er styremedlem i Menneskerettighetsakademiet og deltar som kursleder og foredragsholder på en rekke av akademiets aktiviteter. Han er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag på Høgskolen i Sørøst-Norge. Lars Petter har doktorgrad i statsvitenskap og har bygget opp undervisningstilbudet i menneskerettigheter som del av høgskolens ordinære studieportefølje, og som etter- og videreutdanning til representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter.

Frivillige og kursholdere på engasjement

Marianne Holden

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Marianne er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og har en mastergrad i internasjonale relasjoner. Hun har tidligere arbeidet i NRK Østlandssendingen og har også undervisningserfaring fra norsk skole. Foruten russisk snakker Marianne engelsk og spansk. Marianne har vært prosjektkoordinator i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og arbeider i dag hos FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Siden 2011 har Marianne vært tilknyttet Menneskerettighetsakademiet i flere perioder. Hovedansvaret har vært Russland, men hun har også undervist på en rekke kurs for asylsøkere rundt omkring i Norge. I perioden 2013 til og med høsten 2015 var Marianne ansatt som prosjektkooordinator med ansvar for å koordinere akademiets virksomet i Russland. Nå arbeider hun for oss på enkelte oppdrag. 

Eskil Jakobsen 

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Eskil tilkalles ved behov, gjerne når vi har mange baller i luften eller gjennomfører større arrangementer. Han har blant annet bidratt til å gjennomføre konferanser og drevet informasjonsarbeid. Han har også vært med på reiser i inn- og utland.

Eskil har bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og studert rettsvitenskap med folkerett som fokusområde. Tidligere har han arbeidet som vikarlærer i grunnskolen og vitenskapelig assistent.

 

 

Siste nytt