Medarbeidere

Lillian Hjorth

Daglig leder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Lillian er statsviter med mer enn 23 års erfaring fra undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering for ulike målgrupper på Vest-Balkan, i Bulgaria, Portugal, Russland, Hviterussland, USA, Burundi, India og Norge.

Før hun ble leder av Menneskerettighetsakademiet arbeidet hun ti år i Den norske Helsingforskomité samt tre år i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lillian har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har undervist i internasjonale relasjoner.

Hun har utgitt flere bøker, blant andre Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007) og Menneskerettigheter og aktivisme (2015).

Lillian har vært tillitsvalgt i organisasjoner og utvalg. Hun har vært styremedlem i DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) som består av 48 organisasjoner i 22 land. Hun har vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, samt leder av internasjonalt utvalg i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO).

Eugenia Khoroltseva

Prosjektleder Russland (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Eugenia har utdannelse fra Norge og Russland. Hun har en mastergrad i International and Comparative Education (2006) og en bachelorgrad i sosiologi (2004) fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes tar for seg menneskerettighetsundervisning i det moderne Russland. Eugenia har tatt kurset Afrikanske identiteter på Norges teknisk naturviten-skaplige universitet (NTNU) og er utdannet lærer fra Universitetet i Kalmykia.

Eugenia har arbeidet for NOAS med veiledning av nyankomne asylsøkere og vært engasjert på oppdrag for Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge.

Hun er opprinnelig fra Kalmykia i Den russiske føderasjonen og har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid i en årrekke. Eugenia er styremedlem i det europeiske DARE-nettverket som består av 48 organisasjoner i 22 europeiske land.

Marit Langmyr

Prosjektleder Norge (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Marit har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. Masteroppgaven omhandlet frivillige organisasjoners strategier og innflytelse i fremforhandlingen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Fra Universitetet i Agder har Marit et årsstudium i utviklingsstudier, med vektlegging av globale utviklingsprosesser og sammenhenger.

Før hun startet i Menneskerettighetsakademiet arbeidet Marit fem år som pedagogisk veileder og informasjonsansvarlig i Aktive Fredsreiser. Her arbeidet hun særlig med formidling rettet mot ungdom, og temaer som holocaust, andre verdenskrig og nyere konflikter.

Hun er også utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Bergen, og har praktisk erfaring som pedagogisk leder i barnehage og lærervikar i skolen.

Latif Rahman Sarshar

Prosjektkoordinator (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Latif er sivilingeniør i petroleumsteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fra 2006 arbeidet han som rådgiver, først ved forsvarsstaben i Oslo og deretter i NAV Kontroll øst. Latif har også arbeidet som miljøarbeider. Han har vært tilknyttet tolkeutdanningen ved OsloMet og er selv statsautorisert tolk i norsk-dari og norsk-pashto. Latif har vært styremedlem i Fighter Kickboxing klubb, styremedlem i Vestli volleyballklubb, varamedlem i styret for Norges Volleyballforbund (region Øst) og er i dag styremedlem i Afghansk kulturelle forening i Trondheim.

Latif har vært tilknyttet MRA i mange år og bidratt på en rekke menneskerettighetskurs og i styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss». I 2019 og 2020 har han arbeidet på engasjement i prosjektet «Vinn, vinn! Unge flyktninger møter trygge voksne med samme språk og land-bakgrunn»

Elsa Yohannes Samuel

Prosjektkoordinator på engasjement (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Elsa er utdannet innen kontorfaget og har arbeidet som miljøarbeider på Hvalstad transittmottak. Videregående skole har hun fra Eritrea der hun er oppvokst. Fra 2008 har Elsa, som snakker tigrinja og blin (bilen), arbeidet som tolk for stat og kommune og i det private.

Elsa er medlem av Mødre for fred, et nettverk av personer som arbeider for demokratisk utvikling og økt respekt for menneskerettighetene i Eritrea. Særlig har hun engasjert seg i å bygge et fellesskap for kvinner med eritreisk minoritetsbakgrunn.

Siden 2018 har Elsa vært knyttet til Menneskerettighetsakademiet der hun har bistått med å organisere workshops for minoritetskvinner om kvinner og barns rettigheter. Hun er også medlem av styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss. I 2020 arbeider hun som koordinator for prosjektet «Frihet – JA!» der målet er å utvikle undervisningsmateriell om negativ sosial kontroll, kvinners rettigheter samt skadelige skikker som kjønnslemlestelse..

Gunn Bjørnsen

Styreleder (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Gunn er styreleder i Menneskerettighetsakademiet og deltar som foredragsholder på enkelte av akademiets aktiviteter. Hun er instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).

Hun er utdannet sosialantropolog og holder på med doktorgradsprosjektet: Mangfold i redaksjonen? En feltstudie av multikulturalisme i journalistikken. Gunn har tidligere vært stipendiat ved Høgskolen i Volda, samt arbeidet ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, på Bjørknes International College og The University of Queensland i Australia. Hun har også undervist på u-landsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hun har publisert mange artikler og rapporter innen journalistikkforskning og bidratt til lærebøker. Hennes spesialområde er flerkulturell forståelse, minoritetsjournalistikk og sosialisering til journalistyrket.

Lars Petter Soltvedt

Styremedlem (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Lars Petter er styremedlem i Menneskerettighetsakademiet og deltar som kursleder og foredragsholder på en rekke av akademiets aktiviteter. Han er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag på Universitetet i Sørøst-Norge.

Lars Petter har doktorgrad i statsvitenskap og har bygget opp undervisningstilbudet i menneskerettigheter som del av høgskolens ordinære studieportefølje, og som etter- og videreutdanning til representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter.

Medarbeidere på engasjement og frivillige

Hylla Barbosa

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Hylla is a Brazilian citizen with a bachelor’s degree in Law (LLB) from the Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC-MG). She is enrolled in the Brazilian Bar Association (OAB) and she is also Member of the Human Rights Commission of the state of Minas Gerais since 2018.

Hylla is a specialist in International Law and Diplomatic Studies from the Center for Studies in Law and Business (CEDIN). In Brazil, Hylla worked at the Federal Justice of Minas Gerais and as volunteer at Junior Achievement (NGO) implementing the Community Leadership Project for young people at public schools. Before coming to Norway, Hylla did an internship at the Inter-American Commission on Human Rights in Washington DC and studied her master’s in human rights at Friedrich Alexander Universität in Germany. Currently,

Hylla is participating and helping daily in the activities of the Human Rights Academy.

Joseph J. Mugalula

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Joseph J. Mugalula er frivillig i Menneskerettighetsakademiet og bidrar blant annet på kurs og konferanser.

Jospeh har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger (2006). Han har også en mastergrad migrasjonsstudier fra University of East London, Storbritannia (2012), samt en doktorgrad i internasjonal rett, fra Middlesex University i Storbritannia (2018). Doktorgradsavhandlingen diskuterte, inter alia, den langvarige arbeidsledigheten blant flyktninger bosatt i Norden og om den bryter den internasjonalt anerkjente retten til arbeid (i henhold til artikkel 23(1) i Verdenserklæringen om menneskerettigheter) og, i så fall, om bruddet er forsvarlig?

Josephs viktigste forskningsområder innenfor de internasjonale menneskerettighetene, er tvungen migrasjon, samt inkludering og integrering av nykommere. Joseph har tidligere arbeidet som saksbehandler både i det offentlige og private.

Eskil Jakobsen

(Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Eskil tilkalles ved behov, gjerne når vi har mange baller i luften eller gjennomfører større arrangementer. Han har blant annet bidratt til å gjennomføre konferanser og drevet informasjonsarbeid. Han har også vært med på reiser i inn- og utland.

Eskil har bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og studert rettsvitenskap med folkerett som fokusområde. Tidligere har han arbeidet som vikarlærer i grunnskolen og vitenskapelig assistent.