Aktuelle foredrag

Nedenfor er aktuelle foredrag vi ofte holder. Ta kontakt for mer informasjon.   

Om Menneskerettighetsakademiets arbeid i inn- og utland

Vi forteller om akademiets arbeid og hvorfor undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er så viktig. Foredraget krydres med fortellinger og erfaringer fra felten, enten dette er fra norske barnehager eller asylmottak, eller klasserom og myndighetsrom på Balkan, i Russland eller Burundi. 

Hva er menneskerettigheter?

Den spennende historien om da statenes diskuterte seg frem til FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene (1948) forteller mye om menneskerettighetenes internasjonale natur. Hvordan kan menneskerettighetene helt konkret endre samfunn? Og er de egentlig universelle? Dette engasjerende foredraget med mange illustrerende eksempler er garantert til å bli inspirert av. 

Det norske mangfold før og nå

Gjennon dokumentariske bilder og fersk statistikk redegjøres for det norske mangfold før og nå. Hvem er egentlig "de andre" og hvem var "de andre" før i historien? Det snakkes så fint om det flerkulturell samfunn, men man kan da vel ikke tolerere alt? Hvor bør toleransens grense gå? Finnes universelle verdier?

Hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge

Foredraget fokuserer på utviklingen av kvinners rettigheter i Norge de siste to hundre årene. Hva er de største utfordringene når det gjelder kvinners rettigheter idag? Og hvordan står det egentlig til internasjonalt? 

Menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland

Det er mer enn 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Foredraget pokuserer på menneskerettighetsaktivisten Wergeland. I tillegg til å være en av Norges største diktere, var han også en folkeopplyser, samfunnsreformator og en utrettelig forkjemper mot jødeparagrafen i datidens grunnlov. Hvordan ville Wergeland kommentert nåtidens utfordringer? 

Siste nytt