Ressurser

Pedagogiske ressurser utviklet av Menneskerettighetsakademiet (MRA) og partnere

 

Manualer og veiledere

 

STEPS - Survival Toolkit for EDC (Education for Democratic Citizenship) in Post-factual Societies (2018)

 • Utgiver: DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) 
 • Manualen er et resultat av et to-årig samarbeid mellom 14 organisasjoner fra 12 europeiske land, inkludert MRA, som alle er medlemmer av DARE nettverket
 • I tillegg til å inneholde metoder og verktøy for opplæring, inkluderer manualen råd til politikere, lærere og andre som arbeider med barn og unge. Budskapet er at opplæring i demokratisk medborgerskap motvirker populisme og forebygger radikalisering og ekstremisme 
 • Rapportens kapittel om Norge er skrevet av MRA ved Evgenyia Khoroltseva, Lillian Hjorth og Marit Langmyr   
 • Last ned manualen.


STEPS – Survival Toolkit  

A Training Manual for Educators:
Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism (2018)

 • Utgiver: MRA i samarbeid med representanter fra journalistutdanninger ved universitetene i Jekaterinburg, Nizhny Novgorod, St. Petersburg (alle Russland) og Høgskolen i Volda og Oslomet (Norge)
 • Russisk og engelsk
 • Manualen inkluderer elleve undervisningsøkter, inkludert foredrag, aktivitetsbaserte deltakende metoder og tips til filmer og webressurser
 • Ressursen kan brukes i journalist- og medieutdanninger verden over
 • Training Manual: Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism 


 

Menneskerettigheter som møtested.
Nettbasert kursveileder for skole og mottak (2017)

 • Utgiver: MRA
 • MRA har holdt kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslige mindreårige asylsøkere på mottak side 2008. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale skolen (ungdomsskole, videregående skole, folkehøgskole) på kursene
 • Denne nettbaserte ressursen er en veileder for alle skoler og mottak som ønsker å etablerere felles møteplasser for asyl- og flykning-ungdom og elever i norsk skole
 • Kursveileder for skole og mottak  

 

 

 

 

Hvordan undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse? En manual (2013) 

 • Utgiver: MRA, i samarbeid med russiske partnere
 • Russisk 
 • Redaktør og forfatter: Evgeniya Khoroltseva 
 • Manualen inneholder en rekke metoder basert på deltakende pedagogikk, om hvordan man kan undervise i menneskerettigheter og flerkultrell forståelse
 • Spesielt utviklet for lærere i ungdomsskole og videregående skole
 • Ønskes manualen? Ta kontakt med MRA
 

Bøker  

Menneskerettigheter og aktivisme – Tekster om menneskerettigheter og samtaler med Igor Kaljapin, Deeyah Khan, Leo Igwe, Beate Ekeløve-Slydal, Kåre Bakken, Jan Egeland og Helga Arntzen (2015) 

 • Forfatter: Lillian Hjorth 
 • Utgiver: Aktive Fredsforlag 
 • I «Menneskerettigheter og aktivisme» møter du syv engasjerte aktivister fra inn- og utland. I tillegg til samtaler med aktivistene, inneholder boken artikler om de internasjonale menneskerettighetene. Hvordan defineres rettighetene og hvem gjør det? Hvordan bidrar menneskerettighetene – helt  konkret – til positiv endring? Hva skjer med stater som bryter dem? Finnes sanksjons-muligheter? Er rettighetene virkelig universelle?
 • I 2016 distribuerte Aktive Fredsforlag boken til alle ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i Norge - i alt nær 2000 skoler - som en gave til bibliotekene. 
 • Kjøp boken

 

 

Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007)

 • Forfattere: Enver Djuliman og Lillian Hjorth  
 • Utgiver: Humanist forlag  
 • Boken er oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010), hviterusssisk (2011) og polsk (2016, oppdatert utgave)
 • "Bygg broer, ikke murer" er på pensum på flere høgskoler og anbefalt i Oslo kommunes veiledende plan for Osloskolens arbeid med kunnskaper og holdninger på områdene antisemmitisme og rasisme "Respekt, toleranse, verdighet". Øvelser fra boken er anbefalt brukt av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og inkludert i IMDIS veiledning til lærere "Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvengsekteskap og nærliggende temaer". "Bygg broer" er inkludert i kompediumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice (utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO). 
 • Kjøp boken
 Filmer 

 

 Learning together (2016) 

 • Utgiver: MRA
 • Informasjonsfilm om MRAs kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere (3 min). MRA har organisert slike kurs for mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. 
 • Filmen ble produsert for visning - og vist - på World Forum for Democracy i 2016. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler årlig over 2000 mennesker fra 60 land. MRA var invitert til konferansen for å legge frem kursene for enslige mindreårige asylsøkere som en demokratisk innovasjon.   
 • Se filmen  

 

 

Fagartikler (kommer)