Vi har holdt foredrag og undervist for:

I Norge

 • Politihøgskolen i Oslo
 • Aktive Fredsreiser AS
 • Høgskolen i Buskerud
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Hogskolen i Volda
 • Redd Barna
 • Human-Etisk Forbund
 • Humanistisk ungdom
 • Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen
 • Cappelen forlag
 • Caritas
 • Raftohuset
 • Falstadsenteret
 • Buchenwaldforeningen
 • Eidsvoll 1814
 • Norske leger mot atomvåpen
 • Frivillighetssentralen, flyktningetaten og kirken i Modum
 • MamaEarth Foundation
 • Folkeuniversitetet i Oslo
 • Utdanningsdirektoratet
 • Sandefjordmuseene
 • Norsk folkemuseum
 • Norsk Senter for menneskerettigheter
 • Nobels Fredssenter
 • Nygård voksenopplæringskole
 • Aker seniorakademi
 • Ski pensjonistakademi
 • Drammen kommune
 • Asylsøkere på disse mottakene: Dale, Hvalstad, Mysebu, Spydeberg, Setermoen, Skedsmo, Sjøvegan, Sunndal, Veumalleen, Koppang, Lunner, Tvedestrand, Litlabø, Dokka, Gjerstad
 • Samfunnsfaglærere på videregående skoler i: Oslo og Akershus, Ski, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Østfold, Oppland
 • Barnehageansatte ved disse barnehagene: Stovner, Manglerud og Nordstrand i Oslo
 • Elever på disse videregående skolene: Asker, Nesbru, Fagerborg, Lena, Horten, Stavanger Katedralskole, Sjøvegan, Kongsbakken, Nydalen, Hvam, Kuben, Ås, Bleiker, KG, Mysen
 • Elever på ungdomsskoler: Fjellsrud skole, Risør
 • Elever på folkehøgskoler: Danvik folkehøgskole, Jæren folkehøgskole

I utlandet

 • Lærere i Warsawa, Polen
 • ARISCOs nettverk av psykologer og sosialarbeidere, Lisboa, Portugal  
 • Partners Bulgaria Foundations nettverk, Sofia, Bulgaria
 • Medlemsorganisasjoner i DARE (Democracy and Human Rights Education in Europa) 
 • Oslo-regionens Europakontor, Brussel
 • Journaliststudenter ved Södertörn høgskule, Stockholm 
 • Journaliststudenter ved Immanuel Kant Federal Baltic University, Kaliningrad, Russland
 • Journaliststudenter ved Lobachevsky statlige universitet i Nizhny Novgorod, Russland
 • Journaliststudenter ved det statlige universitetet i St. Petersburg, Russland 
 • Jusstudenter ved Immanuel Kant Federal Baltic University, Kaliningrad, Russland
 • Jusstudenter ved lærerhøgskolen i Tsjernahovsk, Kaliningrad, Russland
 • Jusstudenter ved Moscow City University
 • Jusstudenter ved Russian State University for the Humanities
 • Studenter i pedagogikk, historie og samfunnsfag, ved Moscow City Pedagogical University, Russland 
 • Lærere i Kaliningrad, Russland
 • Lærere i Nizhny Novgorod, Russland
 • Lærere i Tambov, Russland
 • Lærere i Vologda, Russland
 • Lærere i Tsjerepovets (Vologda), Russland  
 • Lærere i Saratov, Russland  
 • Ledere og trenere i det internasjonale judoforbundet, Judo for fred-kommisjonen, Bujumbura, Burundi
 • Ledere og trenere i det internasjonale judoforbundet, Judo for fred-kommisjonen, Jaipur, India

Siste nytt