Menneskerettigheter som møtested

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet (MRA) holdt kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) på mottak. I økende grad har vi inkludert elever fra den lokale videregående skolen på kursene. Vår erfaring er at undervisning i menneskerettigheter er en god ramme for slike møter. Ungdommene møtes på en arena basert på likeverd, respekt og forståelse. Gjennom våre kurs tilbyr vi slike arenaer. Denne siden er en veileder for skole og mottak som ønsker å etablerere lignende møteplasser.