Menneskerettigheter som møtested - 3.3.4 Energiladere

Artikkelindeks

Energiladere er dynamiske, ofte fysiske og morsomme øvelser der alle i gruppen deltar. De tar kort tid, som regel ikke mer enn ti minutter, og er viktige pustehull i den vanlige undervisningen. Energiladere skaper en positiv atmosfære og bidrar til å bygge sosialt fellesskap.

Klapp på skulder
Deltakerne står i en ring med ansiktet vendt innover i ringen. En står utenfor. Dennes oppgave er å klappe en av dem som står i ringen på skulderen. Den som blir klappet på skal forte seg ut av ringen, løpe rundt og forsøke å komme seg tilbake til plassen sin. Den som klappet skal gjøre det samme, men løpe i motsatt retning. Når de møtes på halvveien skal de stoppe, hilse på hverandre og si navnene sine. Først når de har gjort det, kan de fortsette å løpe. Den som kommer sist, og ikke finner noen plass i sirkelen, skal gå på utsiden og finne en ny å klappe på skulderen.


60 sekunder= et minutt?
Ofte sies det at tid er et relativt begrep, men hva innebærer egentlig det? Alle deltarne sitter på hver sin stol når lederen gir sine instruksjoner:
1)    Deltagerne skal fjerne klokkene sine.
2)    Alle skal reise seg opp å lukke øyene. Oppgaven er å stå oppreist fra lederen sier klar, ferdig, gå! Deretter skal alle deltagerne telle til 60 sekunder inni seg, helt til de tror det har gått ett minutt. Da skal de sette seg ned igjen.
3)    Når de har satt seg kan de åpne øyene igjen.  Det er viktig med full stillhet under hele øvelsen.
Denne energiladeren kan brukes til å gjøre deltakerne oppmerksomme på at vi alle opplever tid forskjellig.
(NB: Den som satte seg sist må ikke ertes. Kanskje han eller hun bare hadde en «sakte» dag..?)

Hus, menneske, jordskjelv
Alle deltakerne står ute på gulvet. De skal danne grupper på tre. To deltakere skal ta hverandre i hendene og heise dem opp slik at de danner et «hus». Den tredje, «mennesket», stiller seg så inni huset med de andres armer over seg. Armene i luften skal nå senkes beskyttende ned rundt mennesket i huset. Det skal lages så mange hus som det er deltakere. En deltaker står alene i midten av rommet, med husene rundt seg.
Denne deltakerens oppgave er å rope ut «hus», «menneske» eller «jordskjelv». Dersom vedkommende sier «hus», må de som danner hus heve opp armene, fortsatt sammen, forlate sitt menneske og finne et nytt menneske. Hvis vedkommende sier «menneske», må alle de som står i husene komme seg ut av disse og forsøke å finne et nytt hus. Alle som forestiller hus må reise opp hendene sine slik at menneskene kan komme inn og ut. Hvis vedkommende i midten sier «jordskjelv» skal alle hus oppløses og alle får i oppgave å danne nye hus med nye mennesker. Den som står i midten og har sagt enten «hus», «menneske» eller «jordskjelv», skal selv bli en del av leken og prøve å finne sin plass som enten “hus” eller “menneske”. Den deltakeren som blir igjen uten å være verken menneske eller hus, blir den neste til å stå i midten

Energiladerne er hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)