Menneskerettigheter som møtested - 1. Innledning

Artikkelindeks

 

I 2016 gjennomførte vi et pilotprosjekt i samarbeid med Sjøvegan mottak, Sjøvegan videregående skole, Hvalstad mottak og Asker videregående.

I tett dialog med mottak og skole testet vi ut tre ulike undervisningopplegg. På bakgrunn av samarbeidet har vi utviklet en veileder til ansatte på mottak og lærere i skolen. Med dette ønsker vi å senke terskelen for samarbeid. Vår erfaring tilsier: gjør det!  Mottakene setter pris på at skolene tar kontakt og omvendt. Det å etablere felles møtesteder er viktig for hver enkelt ungdom, men kan også bidra til integrering i lokalsamfunn og storsamfunn.

Ønsker dere at MRA skal gjennomføre et felles kursopplegg på deres skole eller mottak? Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Tilbakemelding fra skoler og mottak:

Elevene får økt kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse samtidig som de utvikler demokratisk kompetanse gjennom dialog, gruppearbeid og aktiv deltagelse. Ved å samtale om og lytte til de andre kursdeltakernes livserfaringer utvikles både forståelse og empati.

Asbjørg Johnsbøen, avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole

Det er viktig at de unge med fluktbakgrunn møter jevnaldrende fra lokalmiljøet i en atmosfære av likeverd og respekt.

Kari Finstad, informasjonsansansvarlig Hvalstad ankomsttransitt 

Jeg synes denne typen opplegg er nyttig og meningsfullt, både fordi det er faglig relevant og fordi personlige møter gir en helt annen forståelse av andre mennesker og menneskers livssituasjon. I løpet av de to dagene elevene og asylsøkerne hadde sammen, så hadde vi bl.a. felles gruppearbeid om sosialisering i ulike samfunn og kulturer. Ungdommene utvekslet erfaringer om hvordan det er å vokse opp i ulike land, med ulike kulturer, kanskje i ulike «typer» familie og styreformer – hvilke normer og regler er like og ulike? Hvordan er skolesystemet der du kommer fra, går både jenter og gutter på skole, hvor lenge, hva lærer man om på skolen? Hvordan er kjønnsrollene, synet på homofili og religionens betydning i samfunnet? Ingen lærebok eller nettside kunne åpnet opp for så gode diskusjoner og forståelse som når ungdommer fra ulike kulturelle bakgrunner møtes ansikt til ansikt for å snakke og lære sammen. 

Denne felles møteplassen er virkelig å anbefale videre. Elevene satt igjen med mye lærdom og mange nye spørsmål å diskutere. Og som en av elevene sa: Vi hadde jo egentlig veldig mange av de samme interessene og drømmene om fremtida, vi var egentlig ganske like fordi vi alle var ungdommer. Men allikevel så ulike og så ulikt utgangspunkt i livet.

Kristine Tokle Kleivenes, lærer Asker videregående skole