Menneskerettigheter som møtested - 3.4 Etter gjennomføring

Artikkelindeks

Snakk med ungdommene om deres refleksjoner og inntrykk etter møtet. Spør dem også om de har noen tanker eller ønsker omkring hvordan man kan følge opp med andre felles aktiviteter.

Forslag til aktiviteter:

  • har kurset vært på mottaket, er det hyggelig om skolen inviterer asylsøkerne til gjenvisitt. Dette gjorde Asker videregående skole, etter å vært på kurs på Hvalstad mottak like i nærheten. Har kurset vært på skolen, kan mottaket invitere elevene på gjenbesøk. 
  • arranger en kafé-kveld på mottaket hvor alle tar med litt mat
  • gjennomfør en dagsfestival hvor hele nabolaget inviteres. Få inspirasjon av konseptet #VÅRTNABOLAG som er utviklet av Oslo World Music Festival.