Menneskerettigheter som møtested - 2. Målsetting

Artikkelindeks

Målsettinger med å etablere felles møtesteder er:

  • å skape kontakt og bryte ned barrierer blant unge mennesker i samme nærmiljø
  • å spre kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse
  • å fremme positiv holdningsskaping og integrering

Målgruppen for undervisningsopplegget:

  • asylsøkere i alderen 15 til 20 år (både enslige mindreårige asylsøkere og de bosatt på ordinære mottak)
  • elever på ungdomsskoler, videregående skoler og/eller folkehøgskoler.

 

Although everyone came from different countries and backgrounds, we all agreed upon the importance of human rights. Agreement creates a common ground, and leads to understanding.


Kursdeltager fra Sjøvegan.

Felles lunsj på tre-dagers menneskerettighetskurs for enslige mindreårige asylsøkere og elever fra Sjøvegan videregående skole i desember 2017