Menneskerettigheter som møtested - 3. Veileder

Artikkelindeks

Del 3 av veilederen inneholder forslag til hvordan mottak og skoler kan etablere et møtested med menneskerettighetene som ramme. Forslagene inkluderer forberedelser, gjennomføringsmodeller og konkrete undervisningsaktiviteter, samt etterarbeid. Hovedtemaene er menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Undervisningoppleggene er tilpasset kompetansemål i læreplaner for fag i videregående skole og er i tråd med temaene som inngår i informasjonsprogrammet for barn og unge på mottak.

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av kurs i regi av MRA. Ta kontakt med vår Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere har spørsmål knyttet til undervisningsopplegget.

Deltagende metoder

Veilederen baserer seg på deltagende undervisningsmetoder. Her legges det vekt på aktivitet, kommunikasjon og samhandling, og mindre på ensidig formidling og foredrag. Læringen foregår i fellesskap der den enkeltes erfaring og kompetanse er relevant og brukes. Å vektlegge fellesskapslæring bygger på en antakelse om at læring er en sosial prosess. Kunnskap, verdier, holdninger og ansvar konstrueres gjennom samhandling og læring i kontekst, ikke bare gjennom individuelle prosesser.

Pedagogisk ressurs
Flere av de utvalgte øvelsene er hentet fra boken "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007), skrevet av Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet og Enver Djuliman, undervisningsleder i Den norske Helsingforskomite.