Menneskerettigheter som møtested - 3.1 Før gjennomføring

Artikkelindeks

Etter at det er etablert kontakt mellom skole og mottak bør noen praktiske forhold avklares:

 • Tidspunkt og lengde for opplegget
 • Antall ungdommer. Vi anbefaler at maksimalt antall deltagere er 35, men avhenger selvsagt av gjennomføringsmodell og hvilke aktiviteter man velger.
 • Skal opplegget skje på skolen eller på mottaket? Gjennomføringen forutsetter at det er plass til gruppearbeid og energiladere.
 • Avtal hvem som skal lede undervisningsopplegget; informasjonsansvarlig på mottaket eller lærer? Eventuelt kan begge lede samlingen. Vi anbefaler at representanter fra både mottak og skole er tilstede under hele undervisningsopplegget.  
 • Avklar hvilke språkgrupper som skal delta og hvordan eventuell tolking skal gjennomføres. En del mottak har språkassistenter som kan bistå med tolking.
 • Avklar om det er noen spesielle hensyn som bør tas ovenfor ungdommene som skal delta. 

Forbered ungdommene på hva opplegget handler om:

 • Et hovedtema er de internasjonale menneskerettighetene. «Menneskerettigheter» er et fint ord, men hvilke rettigheter er det egentlig snakk om? Hvorfor og hvordan angår de meg og andre?
 • Aktiv deltagelse i diskusjoner og gruppearbeid. En viktig kilde til nye tanker, meninger og kunnskap er å være i dialog med hverandre. Vektlegg viktigheten av å vise respekt og lytte til hverandre
 • Å bli kjent med ungdommer som bor i nærområdet.  Unge mennesker som kommer fra ulike land, bakgrunn og erfaringer har en viktig ting til felles: at vi alle har visse rettigheter kun i kraft av å være menneske.
 • Ha det hyggelig sammen. Det skal være en positiv opplevelse for alle.

 

 

Til ansatte på mottak

 • For å motivere og forberede ungdommene anbefaler vi å ha et møte med dem på forhånd. Legg vekt på punktene som er nevnt over, og fortell dem også om skolen og klassen de skal møte.
 • Legg vekt på at dette er en mulighet til å bli bedre kjent med det norske samfunnet.
 • Oppfordre gjerne ungdommene til å forberede et kulturelt innslag 

 

Til lærere

 • I tillegg til forberede elevene på selve undervisningsopplegget, anbefaler vi å snakke om hva et asylmottak er, og hva det vil si å være enslig mindreårig asylsøker.  Spør elevene hvilke forventninger de har.
 • Forbered elevene dersom det skal brukes tolk: man må gi tolkene tid til å oversette, og være klar over at det blir litt venting.
 • Det er viktig at spørsmål som stilles ikke berører asylsøkerne på en vanskelig eller sårbar måte.
 • Som forarbeid kan elevene forberede et kulturelt innslag, det vil si en dans, sang eller lignende som kan fremføres.
 • Dersom dere har valgt et opplegg som varer over flere dager, kan elevene skrive dagbok underveis.
 • Fotografering må avtales på forhånd.