Menneskerettigheter som møtested - 3.3 Undervisningsopplegg

Artikkelindeks

Tips til lederen: 


Utvalg av øvelser

 • Velg øvelser som er tilpasset målgruppens størrelse
 • Bruk energiladere jevnlig

Rommet

 • Som utgangsposisjon bør gruppen sitte i en sirkel eller hestesko. Da ser alle hverandre, og det er enklere å føre samtaler.

Gruppearbeid

 • Gi klare meldinger om det som forventes at gruppen skal gjøre
 • Klargjør tiden de har til rådighet
 • Følg opp gruppene under arbeidet
 • Prøv å få alle i gruppen til å delta

Foredrag

 • Forbered deg godt
 • Fokusér. For mange poeng kan ødelegge
 • Bruk gjerne egne erfaringer
 • Bruk stikkord-manus
 • Snakk et språk som er tilpasset gruppen
 • Snakk høyt og tydelig, ha øyekontakt og bruk kroppen
 • Vær oppmerksom på gruppens reaksjoner på det du sier
 • Tekniske hjelpemidler er bra, men ikke "overbruk dem"

Plenum

 • Skap en atmosfære av respekt, åpenhet og vilje til å lytte. Da føler deltagerne tillit og trygghet.
 • Oppfordre til aktiv deltagelse fra alle.
 • Oppfordre til refleksjonskjeder og resonnementer, prøv å unngå ja- og nei-svar
 • Ikke vær redd for stillhet
 • Gi alltid en oppsummering og en konklusjon