Menneskerettigheter som møtested - 3.3.2 Tema: Flerkulturell forståelse

Artikkelindeks

  • Så å si alle land i verden i dag er flerkulturelle.
  • Norge har lenge vært et flerkulturelt samfunn. Samer, kvener, finner, sigøynere, tatere, jøder og andre minoriteter har levd her lenge før den moderne innvandringen tok til på begynnelsen av 1970-tallet.
  • Flerkulturell forståelse er et komplekst begrep. Kultur kan både være «koder i bakhodet», en mer eller mindre fast størrelse som gjør at vi fortolker virkeligheten på en bestemt måte. Kultur er også dynamisk og i forandring.
  • Vi er alle kulturbærere.
  • Identiteten vår er mangfoldig og et resultat av arv, miljø og fri vilje.
  • Vi er alle komplekse, enestående og uerstattelige individer. Derfor kan det være negativt å fremheve en egenskap eller en tilhørighet hos et menneske. Det er alltid individer som møtes, ikke kulturer.