Menneskerettigheter som møtested - 3.3.3 Øvelser

Artikkelindeks

De utvalgte øvelsene er hentet fra boken "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007), skrevet av Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet og Enver Djuliman, undervisningsleder i Den norske Helsingforskomite

  1. Den nye planeten
  2. Avisene lest med menneskerettighetsbriller
  3. Pantomime
  4. Menneskerettighetssituasjonen i eget hjemland
  5. Du er mye. Identitetsøvelsen
  6. Prikkeøvelsen
  7. Presentasjon av eget hjemland
  8. Mitt hjerte