Øvelse: Avisene lest med menneskerettighetsbriller

Emne

Bli bedre kjent med menneskerettighetene

Mål Å bevisstgjøre om at menneskerettigheter former samfunnene våre og at de angår oss alle.
Praktisk øvelse Aktiviteten er et gruppearbeid med påfølgende presentasjon i plenum.
Tid 45-60 minutter
Hva trengs Store ark, tusjer, aviser, sakser og lim.
Forberedelser Gruppen bør ha hatt en innføring i menneskerettighetene på forhånd
Gjennomføring Lederen deler inn i små grupper som skal finne bilder i avisen som viser til:

  1. oppfyllelse av menneskerettigheter
  2. brudd på menneskerettighetene
Eksemplene klippes ut og limes opp på et stort ark. Det er fint om deltagerne også viser til den artikkelen i Verdenserklæringen det handler om (20-30 minutter). Gruppene presenterer deretter eksemplene i plenum.
Dette tar vi med oss videre

Nesten alt vi foretar oss kan vurderes på bakgrunn av menneskerettighetene. Det å ta på seg "menneskerettighetsbriller" kan være en spennende måte å se seg omkring i samfunnet på. Har du noen gang tenkt på at det å nyte livet på stranden en vakker sommerdag kan sees i lys av din rett til fritid? Og når du reiser til utlandet, er dette en realisering av din bevegelsesgrihet og rett til å besøke andre land?

Menneskerettighetene handler om utformingen av våre samfunn og derfor også våre liv. Mye av det positive som er oppnådd i samfunnet er en innfrielse og realisering av menneskerettighetene. Mye av det negative kan ha sin årsak i at menneskerettighetene er brutt. Menneskerettighetene bestemmer vår virkelighet.

Øvelsen er hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)