Øvelse: Den nye planeten

Emne

Introduksjon til menneskerettighetene

Mål Å reflektere over hvilke regler som er nødvendige for å sikre menneskeverdet og skape gode samfunn.
Praktisk øvelse Aktiviteten starter med gruppearbeid med påfølgende presentasjon i plenum, kort foredrag, og til slutt gruppearbeid igjen.
Tid 3 timer
Hva trengs Et stort rom med mulighet for gruppearbeid, store ark og tusjer, penn og papir, en kopi av verdenserklæringen til alle elevene på ulike språk.
Forberedelser Et kort foredrag om menneskerettighetenes historikk og Verdenserklæringens tilblivelse og innhold. Se «Tema: Menneskerettigheter» for punkter som bør med.
Gjennomføring

Lederen deler inn i små grupper og introduserer oppgaven: Det har skjedd en katastrofe på jorda og alt liv er utslettet. Dere er de eneste heldige menneskene som har fått plass i en rakett som er på vei til en helt ny planet. Planeten ligner ganske mye på jorda med fjell, vann, vidder, hav og en atmosfære man kan puste i. Det er natur, skog, gress, frukt i trærne, grønnsaker og dyr. Det eneste som ikke finnes der fra før er mennesker. Så dere er de første. Men etter hvert vil dere formere dere og bli mange. Som de aller første menneskene har dere ett privilegium, og det er å bestemme hvilke regler som skal gjelde for samfunnet på planeten. Så dette er deres oppgave: å bli enige om ti regler som skal gjelde for alle menneskene på planeten slik at de kan leve et godt liv. Det er viktig at dere i gruppen klarer å bli enige om reglene. Reglene skal skrives ned på et stort ark, og dere kan gjerne finne på et navn til den nye planeten. (30 minutter)

Alle møtes i plenum der gruppene presenterer og begrunner reglene. Under fremføringen bør lederen åpne opp for refleksjon. Sannsynligvis har gruppene valgt en del av de samme reglene. For å unngå gjentagelser kan lederen velge å la gruppene presentere bare noen regler hver og legge opp til mer inngående refleksjon om disse, for deretter å diskutere andre hos en annen gruppe.

Lederen holder en kort presentasjon om menneskerettighetenes historie og presenterer Verdenserklæringen som deles ut til alle.

Elevene skal nå jobbe videre i gruppene sine. Oppgaven er å sammenligne deres egen planets regler med artiklene i Verdenserklæringen. Hvilke artikler regulerer de samme elementene som deres egne regler søker å gjøre? Artiklenes nummer skal skrives opp ved siden av regelen. Gjerne med en tusj i en annen farge. (30 minutter)

Når gruppene er ferdige, møtes alle i plenum for presentasjon. Sannsynligvis har elevene funnet ut at mange av deres egne regler er i samsvar med innholdet i Verdenserklæringen. Dette er en fin anledning til å få lest opp forskjellige artikler i erklæringen for å bli bedre kjent med dem.

Dette tar vi med oss videre Menneskerettighetene representerer verdier og normer som er felles for menneskelige samfunn over hele jorda. Dette har jo elevene selv vist ved å velge mange av de samme verdiene og normene til sin egen planet. Da Verdenserklæringen ble vedtatt i 1948 ble menneskerettighetene for første gang en universell forpliktelse. Da erklærte FNs medlemsstater at de skal arbeide for å beskytte og fremme menneskerettighetene for alle. Verdenserklæringen har dannet utgangspunktet for det omfattende menneskerettighetssystemet som siden da har vokst frem.