Øvelse: Du er mye. Identitetsøvelsen

Emne Identitet
Mål Å bevisstgjøre om at hvert enkelt menneskes identitet består av mange ulik tilhørigheter, tilknytninger og egenskaper. Å reflektere over at alle mennesker er komplekse individer og at det derfor kan være feil og urettferdig å bare fokusere på én tilhørighet eller ett særtrekk.
Praktisk øvelse Dette er en morsom øvelse der alle deltar sammen ute på gulvet.
Tid 30 minutter
Hva trengs Et stort rom med muligheter for fysisk utfoldelse
Forberedelser Lederen må ha forberedt en liste med ulike tilhørigheter et individ kan ha.
Gjennomføring
  1. Gruppen står i en stor ring rundt lederen midt i rommet. Dersom det er mange kan man sitte på stolene og reise seg opp når de ulike egenskapene blir ropt opp.
  2. Lederen roper ut en tilhørighet (et kjennetegn eller egenskap) som er en del av et menneskes identitet. Tilhørighetene kan ha med kjønn, nasjonalitet, interesser, status, fysiske egenskaper, hobbyer og mye mer å gjøre. Når lederen for eksempel sier «jente!» må alle jenter inn i ringen. Når alle har sett hvem dette er, kan de tre tilbake igjen. Det er viktig at lederen roper ut mange ulike og varierte tilhørigheter og egenskaper. Gode eksempler er: idrettsutøver, har søsken, har grønne øyne, er religiøs, liker sjokoladekake, er ikke interessert i fotball, er rocker, er forelsket, er aktiv i politikk, bruker briller, spiller et instrument  og så videre. Alle deltakerne med tilhørigheten ender opp i ringen.
Refleksjon
  • Hva synes dere om øvelsen? Hvorfor tror dere vi gjorde den?
  • Lærte dere noe nytt om hverandre?
  • Lærte dere noe nytt om dere selv?
  • Er det noen identiteter som oftere blir vektlagt enn andre. I hvilke sammenhenger skjer dette? Er dette riktig og rettferdig?
Dette tar vi med oss videre Alle mennesker er komplekse individer som har mange tilhørigheter og egenskaper. Det er mye som bestemmer hvem vi er og hva som utgjør vår identitet. Våre forskjellige tilhørigheter aktiviseres i forskjellige situasjoner. Noen ganger vektlegges tilhørigheter og identiteter vi ikke liker. Kanskje jeg også noen ganger vektlegger egenskaper hos andre som de ikke ønsker? Våre forskjellige tilhørigheter gjør oss til enestående og uerstattelige individer.

Øvelsen er hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)