Øvelse: Mitt hjerte

Emne Identitet
Mål Å bevisstgjøre deltakerne på deres positive sider
Praktisk øvelse Øvelsen går ut på å gi alle et ark med blankt hjerte som de skal fylle ut.
Tid 30 minutter
Hva trengs Kopier av blanke hjerter, fargestifter, penner.
Gjennomføring
  1. Lederen deler ut hjertet
  2. Deltakerne skal tegne eller skrive to ting i det blanke hjertet:
  • Positive egenskaper ved seg selv
  • Det de ønsker å bli i fremtiden.
Etter at deltakerne er ferdige kan hjertene henges på veggen. Man kan oppfordre dem til å bruke det som en inspirasjon i hverdagen. Vi glemmer ofte å fokusere på de gode egenskapene våre, og det er fort gjort å fokusere på alt vi ønsker å endre/ikke er fornøyd med.
Refleksjon
  • Hvordan følte deltakerne seg når de tenkte på seg selv?
  • Var det vanskelig å velge ut positive sider ved seg selv? Hvorfor?
  • Kan vi konkludere at vi alle kan noe?
  • Hvordan kan vi gjøre enda mer ut av våre positive sider? Er dette noe vi kan arbeide for å utvikle for fremtiden?
Dette tar vi med oss videre At mennesker er verdifulle og at alle har noen positive erfaringer og egenskaper. At våre egenskaper, vår kunnskap og våre erfaringer er ressurser som bør brukes. Vi har et ansvar både for å bruke dem og videreutvikle dem.