Øvelse: Pantomime

Emne

Menneskerettigheter

Mål Å bli bedre kjent med menneskerettighetene, og ha det gøy
Praktisk øvelse Dette er en aktivitet som deltagerne pleier å sette stor pris på. Fordi den medfører kreativt samspill og fysisk aktivitet, passer den godt etter timer med mer teoretisk undervisning. I stedet for å bruke Verdenserklæringen om menneskerettighetene, kan man bruke Barnekonvensjonen eller et annet menneskerettighetsdokument.
Tid 45 minutter
Hva trengs Et stor rom
Forhåndskunnskap Deltagerne må ha gjort seg kjent med Verdenserklæring.
Forberedelser En liste over ulike artikler i Verdenserklæringen som gruppene skal ta utgangspunkt i. Gode artikler å bruke er 5,12,14,16,17,18,19,20,24 og 26.
Gjennomføring
  1. Del inn i små grupper som hver får utdelt en artikkel i Verdenserklæringen. Oppgaven er å lage pantomime (sketsj uten bruk av ord) om en situasjon der det skjer et brudd på artikkelen. Det er viktig at gruppene ikke får vite om hverandres artikler, og de bør øve på pantomimen på ulike steder (15-20 minutter)
  2. Alle sitter i en hestesko slik at hver og en kan se hva som foregår foran i rommet. Deltagerne må ha Verdenserklæringen tilgjengelig.
  3. Den første gruppen fremfører nå sin pantomime, men de andre deltagerne skal finne ut hvilke artikkel i erklæringen det dreier seg om. De som tror de vet svaret, rekker opp hånden, men uten å si noe. Lederen må presisere at gruppen må få spille ferdig uten at noen forstyrrer eller snakker.
  4. Lederen peker så ut én som leser opp den aktuelle artikkelen han eller hun tror pantomimen gjelder. Dersom gruppen ikke godtar svaret, får en annen deltaker prøve å svare. Etter at man har funnet rett svar, fremfører de neste gruppene sin pantomime.

Øvelsen er hentet fra "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (Humanist forlag 2007)