Øvelse: Presentasjon av eget hjemland

Emne Kultur og identitet
Mål At ungdommene blir bedre kjent, og at de får fortelle om sine hjemland.
Praktisk øvelse Øvelsen starter med et gruppearbeid som etterfølges av presentasjon i plenum
Tid Avhengig av antall grupper som skal presentere
Hva trengs Store ark, tusjer og fargestifter
Forberedelser Ark med forslag til temaer
Gjennomføring Lederen deler deltagerne inn i grupper etter hvilke land de kommer fra. Dersom det er mange fra et land kan disse deles inn i to grupper. Deltagerne fra Norge fordeles på de ulike gruppene sammen med tolk (dersom det er nødvendig). Opprett også en gruppe som skal presentere Norge. Vi anbefaler ikke flere enn åtte i hver gruppe. Sammen forbereder hver gruppe en presentasjon av landene ved å tegne/skrive på et stort ark (30-40 minutter).

Gi gjerne gruppene forslag til temaer de skal fortelle om, for eksempel historie eller geografi. Temaene kan gjerne velge temaer ut fra fag, for eksempel samfunnsfag. Men det er også viktig at ungdommene får presentere temaer de selv er opptatt av, så la det være rom for dette. Se forslag til temaer og inndeling.

Under presentasjonene har de andre anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer.