Andre aktiviteter

 

Information about the Corona virus in different languages

 • Informasjon om koronaviruset på ulike språk (16.03.20)
 • Linker til nettsteder med tekst og video
 • Les mer 


 

 Med kulturen som møteplass? 

 • Seminar på Falstadsenteret, Ekne i Levanger
 • Arrangører: Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 • MRAs rolle: Foredrag om integreringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og akademiets erfaringer med fellesskapslæring  
 • Om seminaret

  Kurs i menneskerettigheter for lærere i Oslo 

 • Kurs for lærere på FN-sambandets fagdag (11.12.18)
 • Arrangør: FN-sambandet
 • MRAs rolle: Foredraget «En post-menneskerettighetsverden?"
 • Om seminaret

  Hva er problemet med menneskerettighetene?

 • Debatt på Litteraturhuset i Oslo (14.11.18)
 • Arrangør: Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund
 • MRAs rolle: Ordstyrer
 • Debatten ble organisert på bakgrunn av professor Ole Gjems-Onstad nylig utgitte bok Menneskerettigheter – en verden uten helvete. 
 • Med Ole Gjems-Onstad og filosof og samfunnsdebattant Lars Gule. 
 •  Om møtet


Om Menneskerettighetsakademiet for studenter 

 • Campus Drammen, Universitetet i Sørøst-Norge (03.11.18)
 • Studiet "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering"
 • MRAs rolle: Foredraget "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering"
 • Om foredraget

 Norges første menneskerettighetssti åpnet

 
 • Åpning av menneskerettighetssti ved Landeskogen Fredssenter (29.07.2018)
 • Arrangør: Aktive Fredsreiser
 • MRAs rolle: Tale og snorklipping ved åpningen av stien 
 • Om arrangementet

 Gratulerer med Nobels Fredspris til ICAN

 • Nobels Fredspris til ICAN (10.12.17)
 • MRAs rolle: er en av ICANs partnerorganisasjoner 
 • Se saken

 

Siste nytt