Barnehager

I norske barnehager finnes barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Menneskerettighetsakademiet tilbyr to workshops spesialdesignet for barnehager: en om barns rettigheter og en med fokus på flerkulturell forståelse. Målet er å bevisstgjøre og gi kunnskap, men mye latter, inspirasjon og en hyggelig atmosfære garanteres. Workshopene passer for flerkulturelle grupper og er egnet for så vel faglærte som ufaglærte, ansatte som foreldre. De vil være verdifulle i alt HMS-arbeid.

Hvorfor ikke la en av workshopene bli en del av den neste planleggingsdagen?

Workshop om barns rettigheter

Hvordan defineres et barn? Hva sier FNs barnekonvensjon om barns rettigheter? Hvilke prinsipper ligger til grunn? FNs "barnekonvensjon", som ble vedtatt i 1989, er den konvensjonen om menneskerettigheter som har størst oppslutning. I workshopen fokuserer vi på de ulike rettighetene som barna har og de forpliktelser som statene, foreldre og barnehageansatte har for å følge opp. I tillegg til bildeforedrag full av kunnskap og klokskap, legges det opp til spennende diskusjoner. På hvilken måte er kunnskapen om barns rettigheter relevant for jobben som barnehageansatt? Hvilke av rettighetene er mest utfordrende å sikre? Hva bunner problemene i? Hvordan kan vi styrke barnas rettigheter? 

Workshop om flerkulturell forståelse

Få ting er så debattert i vår tid som "det flerkulturelle samfunn". Men hva er egentlig kultur for noe, og hvem er "de andre"? En skikkelige vitamininnsprøytning av et kurs!

  • Hva er kultur?
  • Refleksjon i plenum om "koder i bakhodet" og annen dynamikk
  • "Oss" og "dem". To øvelser om identitet og gruppedannelse
  • Hvordan oppstår stereotypier og fordommer. Hvorfor har vi så lett for å tenke i grupper?
  • Det norske mangfold før og nå. Foredrag med dokumentariske bilder samt fakta om det flerkulturelle Norge
  • Flerkulturelle dilemmaer. Dialogøvelse med aktuelle problemstillinger
  • Avslutning. Finnes felles verdier?

 

Tusen takk for en flott workshop i går. Alle her er kjempefornøyde! 

Tokerudåsen barnehage. Stovner, Oslo

Siste nytt