Foredrag


Prosjektleder Marit Langmyr snakker om kvinners rettigheter på seminar på Fredshuset i Risør i anledning Kvinnedagen 8. mars 2019


Vi skreddersyr foredrag til deres behov. Nedenfor er foredrag vi ofte holder. Ta kontakt for mer informasjon!  


Om Menneskerettighetsakademiets arbeid i inn- og utland

Vi forteller om akademiets arbeid og hvorfor undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er så viktig. Foredraget krydres med fortellinger og erfaringer fra felten, enten dette er fra norske barnehager eller asylmottak, eller klasserom og myndighetsrom på Balkan, i Russland eller Burundi. 


Hva er menneskerettigheter?

Den spennende historien om da statenes diskuterte seg frem til FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene (1948) forteller mye om menneskerettighetenes internasjonale natur. Hvordan kan menneskerettighetene helt konkret endre samfunn? Og er de egentlig universelle? Dette engasjerende foredraget med mange illustrerende eksempler og film er garantert til å bli inspirert av. 


FN og de internasjonale menneskerettighetene  

Hvordan er FNs internasjonale system for å beskytte menneskerettighetene bygget opp? Suksesshistorier og kritikk. Foredraget inkluderer bilder og film.  


Menneskerettigheter i Europa

Foredraget om det europeiske systemet for å beskytte menneskerettighetene fokuserer særlig på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og hvordan Den europeiske menneskerettighetsdomstolen virker. Foredraget inkluderer historiske tilbakeblikk, film og aktuelle saker fra Norge og utlandet.


Det norske mangfold før og nå

Gjennon dokumentariske bilder og fersk statistikk redegjøres for det norske mangfold før og nå. Hvem er egentlig "de andre" og hvem var "de andre" før i historien? Det snakkes så fint om det flerkulturell samfunn, men man kan da vel ikke tolerere alt? Hvor bør toleransens grense gå? Finnes universelle verdier?


Kvinners rettigheter 

Foredraget fokuserer på utviklingen av kvinners rettigheter i Norge de siste to hundre årene. Hva er de største utfordringene når det gjelder kvinners rettigheter idag? Og hvordan står det egentlig til internasjonalt? 


Daglig leder Lillian Hjorth holder foredrag for medlemmer av Human-Etisk forbund 3. november 2018 på Sør-marka konferansesenter. Foto: Human-Etisk Forbund

 

Siste nytt