Lærere

Menneskerettighetsakademiet holder foredrag, kurs og workshops for lærere i grunn- og videregående skole. Flere hundre lærere har så langt deltatt på våre en eller to-dagers kurs i som både fokuserer på FN-systemet og det europeiske systemet for å beskytte menneskerettighetene. Miksen av foredrag, grupparbeid, diskusjoner, øvelser og film, blir tatt godt imot. Lærerne er glade for å lære metoder som kan overføres til egne klasserom.

Behov for kunnskap

Undersøkelser viser at norske lærere har behov for mer kunnskap om menneskerettigheter, inkludert pedagogisk kompetanse om deltakende metoder i undervisningen. Evalueringene etter to-dagers kurset "Menneskerettigheter i Europa" som akademiet holdt for 120 samfunnsfaglærere i videregående skole i de største norske byene i 2010 og 2011 bekrefter dette. 75 prosent av lærerne hadde verken formell utdannelse i menneskerettigheter eller hadde gjennomført kortere kurs i emnet. 40 prosent svarte at de synes det er vanskelig å undervise i menneskerettigheter, mens 20 prosent svarte at de ikke visste eller var usikre.

 

Bildet: Samfunnsfaglærere som deltok på Menneskerettighetsakademiet kurs "Menneskerettigheter i Europa" som ble holdt på Raftohuset i Bergen. 

Siste nytt