Frihet - JA!

En HÅNDBOK i organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll

I 2020 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Mødre for fred, utviklet en håndbok for organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll. Ressursen er utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Håndboken ble oppdatert og trykket opp i nye eksemplarer august 2022.

Håndbokens undervisningsaktiviteter er basert på deltakende pedagogikk som inviterer til dialog og refleksjon og som styrker deltakernes egenverd og mestringsfølelse. Opplegget er relevant for mange, men er særlig utformet for kvinner i minoritetsmiljøer. 

Håndboken inneholder informasjonsartikler og et titalls pedagogiske aktiviteter knyttet til disse temaene: FRIHET, NEGATIV SOSIAL KONTROLL, KULTUR, KJØNNSLEMLESTELSE, KVINNERS RETTIGHETER og BARNS RETTIGHETER. Pedagogisk veiledning til kursleder, presentasjonsøvelser, en rekke energiladere («energizers») og et punkt om evaluering er inkludert. 

Nedenfor kan du laste ned undervisningsmateriellet. Ønsker du tips og råd om hvordan håndboken kan brukes, ta kontakt med oss i Menneskerettighetsakademiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Håndboken er brukt til å organisere en rekke Frihet, JA! workshops i 2021, 2022 og 20223. Nedenfor kan du se en film om dette. 

Film 

Håndboken  

 Brosjyre 

Tema-artikler

Powerpoint-presentasjoner (PPP)  

Nedenfor er forslag til innhold til powerpointpresentasjoner om de ulike emnene. Ta kontakt om du ønsker dem tilsendt i PPP-format: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Annet undervisningsmateriell  

 

Håndboken er utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).