Støttespillere

I arbeidet for mangfold og integrering, samarbeider Menneskerettighetsakademiet med en rekke partnere.

Siden etableringen i 2008, har MRA organisert kurs på mottak for nær 2300 asylsøkere. I arbeidet har asylmottak, ungdomsskoler, videregående skoler, kommuner og voksenopplæringssentre over hele landet være viktige partnere. UDI har finansiert kursene. 

I arbeidet med å organisere aktiviteter for mangfold og inkludering i Oslo, inkludert tiltak for minoritetsbefolkningen, samarbeider vi med mange organisasjoner, inkludert minoritetsnettverk. Særlig viktige partnere i arbeidet er Afghansk kulturelle forening i Oslo, Mødre for fred / personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, Somalisk velferdsforening og Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), bestående av unge voksne med somalisk minoritetsorganisasjon. MRAs lokalisering i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, gir oss nærhet til målgruppene og kontakt med en rekke andre frivillige organisasjoner. Oslo kommune har finansiert mye av aktivitetene. 

Utstillingen Den nye planeten, som nå turnerer Sør-Norge, har vært en viktig satsning siden 2018. Enslige mindreårige asylsøkeres (16-18 år) meninger om hvilke regler som skaper gode samfunn, danner et viktig premiss for utstillingen som også fokuserer på menneskerettighetene. Eidsvoll 1814/Norsk folkemuseum og Rodeo arkitekter har vært partnere i prosjektet, sammen med museer, biblioteker og andre visningssteder i regionen. Siden 2019 har utstillingen stått mer enn 30 steder. Anslagsvis 30 000 mennesker har sett den. Kulturrådet og Fritt Ord har finansiert utstillingen, mens Sparebankstiftelsen DNB støtter visningene. 

I Frihet, JA! prosjektet, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), samarbeider vi med blant andre Mangfold i Arbeidslivet (Mia), Agder fylkeskommune v/Agder for alle, voksenopplæringen og miljøer og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn i Østfold, Agder, Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. 

MRA er medlem av: Nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter, Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, NGO-forum for menneskerettigheter

I vårt arbeid for mangfold og integrering, er aktørene som støtter virksomheten med midler, fundamentalt viktig. 

Tusen takk til:

  • Oslo kommune
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Kulturrådet
  • Fritt Ord
  • Sparebankstiftelsen
  • Utdanningsdirektoratet
  • Utlendingsdirektoratet 
  • Stiftelsen Dam (tidligere EXTRA-stiftelsen Helse og rehabilitering)
  • Holst legat 

 

27 juni 2019: Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr (t.v) mottar midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av undervisningsmateriell og visninger i prosjektet Den nye planeten. Foto: Terje Skåre