Frihet, Ja!

Mål: Å øke respekten for kvinner og barns menneskerettighetene og motvirke negativ sosial kontroll

Siden 2020 har Menneskerettighetsakademiet (MRA) utviklet Frihet, JA! prosjektet. Vi har utarbeidet en pedagogisk håndbok og, sammen med partnere og støttespillere, organisert en rekke to-dagers og halvdags workshops for kvinner og menn i minoritetsmiljøer rundt omkring i Norge. Mange av kvinnene får kursleder-opplæring og organiserer små workshops i egen miljøer.

Målet med Frihet, JA! er å bevisstgjøre om kvinners og barns menneskerettigheter og motvirke negativ sosial kontroll. Også aktivister og pedagoger som arbeider med integrering og mangfold får opplæring gjennom Frihet, JA!. Prosjektet fortsetter i 2023 og 2024. To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i Agder, Viken, Trøndelag, Rogaland, Oslo og Vestland.

  • Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) og Agder fylkeskommune v/"Agder for alle" er MRAs partnere i prosjektet. Flere foreninger og nettverk som organiserer grupper i minoritetsbefolkningen samarbeider også med MRA i prosjektet og er uvurderlige støttespillere. 
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er samarbeidspartner og delfinansierer Frihet, JA!

En HÅNDBOK i organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll

Det var i 2020 at MRA, i samarbeid med nettverket "Mødre for fred» utviklet den pedagogiske håndboken "Frihet, JA!" for organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll. Ressursen ble utarbeidet og trykket opp med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Håndboken ble deretter oppdatert og trykket opp i nye eksemplarer både i august 2022 og i august 2023.

Håndbokens undervisningsaktiviteter er basert på deltakende pedagogikk som inviterer til dialog og refleksjon og som styrker deltakernes egenverd og mestringsfølelse. Opplegget er relevant for mange, men er særlig utformet for kvinner i minoritetsmiljøer. 

Håndboken inneholder informasjonsartikler og et titalls pedagogiske aktiviteter knyttet til disse temaene: FRIHET, NEGATIV SOSIAL KONTROLL, KULTUR, KJØNNSLEMLESTELSE, KVINNERS RETTIGHETER og BARNS RETTIGHETER. Pedagogisk veiledning til kursleder, presentasjonsøvelser, en rekke energiladere («energizers») og et punkt om evaluering er inkludert. 

Nedenfor kan du laste ned undervisningsmateriellet. Ønsker du tips og råd om hvordan håndboken kan brukes, ta kontakt med oss i Menneskerettighetsakademiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Håndboken er brukt til å organisere en rekke Frihet, JA! workshops i 2021, 2022 og 2023.

Håndboken  

 Brosjyre 

Tema-artikler

Powerpoint-presentasjoner (PPP)  

Nedenfor er forslag til innhold til powerpointpresentasjoner om de ulike emnene. Ta kontakt om du ønsker dem tilsendt i PPP-format: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Annet undervisningsmateriell  

Om prosjektet:

21.10.23: Frihet, JA! kurs i Arendal 
16.09.23: Frihet, JA! Kurslederkurs i Oslo 
05.09.23: Workshops om frihet for 80 elever på Voksenopplæringen
05.06.23: Frihet, JA grunnkurs i Moss
17.01.23: Film og frihet, JA prosjektet
11.01.23: Frihetens spydspisser. Kronikk i Fredrikstad blad
28.12.22: Mange Frihet, JA! workshops på lokalt nivå
08.11.22: Kick-off om kultur for 80 elever på Voksenopplæringen
30.10.22. Ordfører deltok på Frihet, JA workshop i Arendal 
19.09.22. Frihet, JA! Kurslederkurs i Moss
16.08.22: Frihet, JA! på Arendalsuka
12.08.22. Ny brosjyre om frihet, JA! prosjektet
23.05.22. Workshop om frihet, kvinners rettigheter og sosial kontroll
30.12.21: Frihet-JA!-deltakere blir selv kursholdere!
08.12.21: Kultur, foreldre og barns rettigheter. Workshop i Oslo  
14.11.21: Velykket workshop i Bergen
31.10.21: Workshopen Frihet, JA! i Kristiandsand 
18.09.21: "Jeg er veldig glad for at jeg var her»
13.09.21: Startskudd for nyutviklet håndbok om negativ sosial kontroll (sak i Utrop)
11.09.21: Kick-off for Frihet, JA!
1
2.08.21: Frihet - JA! Opplæring mot negativ sosial kontroll