Human Rights Lens (Norge)

Mål: Styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet

  • Aktiviteter: Workshops i demokrati, menneskerettigheter og fotografi på St Svithun vgs (Stavanger), Charlottenlund vgs, Byåsen vgs, Tiller vgs (Trondheim), Vardø vgs, Horten vgs, Sandvika vgs og Elvebakken vgs (Oslo). Sluttprodukt: elevprosjekter og lokale utstillinger
  • Støttet av: Sparebankstiftelsen DnB

Menneskerettigheter der jeg bor

Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt. Men menneskerettighetene handler også om våre liv og valgene vi tar i våre nære omgivelser. Gjennom prosjektet Human Rights Lens vil vi fremheve det lokale perspektivet, sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva.

Prosjektet Human Rights Lens ble gjennomfør høsten 2021 og våren 2022. Gjennom workshops, fotografering og lokale fotoutstillinger reflekterte elever fra videregående skoler ulike steder i Norge rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø. Ungdommene skulle utrykke seg om saker eller dilemmaer de var opptatt av, enten det er økende sosial ulikhet, hverdagsrasisme, miljøutfordringer, falske nyheter og lignende. 

Etter å ha deltatt på workshopene i regi av Menneskerettighetsakademiet dro elevene ut i nærmiljøet og fotograferte. Bildene ble utdypet gjennom tekster med ungdommenes tanker og relevant faktainformasjon. Sluttproduktet var lokale utstillinger og en digital «bildebank»: www.hrlens.no. 

Undervisningmateriellet er tilgjenngelig for lærere på Toolkit for demokrati og menneskerettigheter.