Kurs for asylsøkere og flyktninger

Kurs på Sjøvegan for enslige mindreårige asylsøkere og skoleelever

Mål: Utvikle positive holdninger basert på likeverd, respekt og toleranse. Utvikle mestring og selvtillit.

Ventetiden på et asylmottak er utfordrende, og aktiviteter som tar ungdommene på alvor og gir mestringsfølelse blir tatt godt imot. Menneskerettighetsakademiet (MRA) har siden 2008 hatt kurs for flere tusen asylsøkere og flyktninger på mottak rundt omkring i landet. Det største prosjektet har vært for enslige mindreårige asylsøkere finansiert av UDI. 

I tillegg til kurs for asylsøkere og flyktninger som bor på mottak har MRA også kurs for elever på Voksenopplæringen. Vår erfaring er at den deltagende pedagogikken egner seg svært godt for grupper med ulike språkbakgrunn, og opplevelser fra krig og konflikt. 

Jeg tenkte hvis man fortsetter med slike kurs så kan man få nøkkel til et godt liv (kursdeltager Sjøvegan)

Hva formidles?

På kurset får deltakerne en innføring i de viktigste prinsippene som menneskerettighetene er grunnlagt på, nemlig menneskeverdet, likeverdet og ikke-diskrimineringsprinsippet. De bevisstgjøres på at menneskerettigheter er universelle verdier og juridiske normer, og at de er utviklet av FN og andre internasjonale organisasjoner. Vi understreker at statene har det viktigste ansvaret for å realisere menneskerettighetene, men at vi alle kan påvirke gjennom deltakelse i samfunnet. Like viktig som å bevisstgjøre på egne rettigheter, er å understreke at vi alle må respektere andres. Rettighetene bygger derfor solidaritet og demokratisk sinnelag. For de asylsøkerne som blir i Norge, vil kunnskapen styrke forståelsen om det norske demokratiets verdier. Kompetansen er imidlertid ikke mindre viktig for dem som skal returnere til sien hjemland. 

World Forum for Democracy

I 2016 ble MRAs kurs for unge asylsøkere presentert under World Forum for Democracy i Strasbourg. Forumet organiseres av Europarådet og Europaparlamentet og samler 2000 deltakere fra over 100 land hvert år.