Samfunnet, det er oss!

Kampanje 2022. Foto: Are Carlsen

Mål: Integrering, økt respekt for menneskerettighetene, styrket demokratisk deltakelse.