Videreutvikling av Toolkit (2023/24)

Lansering av Toolkit, Voksenopplæringen i Oslo 2022

Mål: Utvikle aktiviteter for lærere og pedagoger, aktivister og andre som formidler og gir opplæring om samfunnet

Nettsiden Toolkit for demokrati og menneskerettigheter består av engasjerende og deltakende undervisningsaktiviteter som bygger demokratisk kompetanse og skaper økt respekt for menneskerettighetene. Lennox Foundation (USA) har støttet utviklingen av ressursen, og designbyrået Vild har stått for utformingen.  I 2023 ble Menneskerettighetsakademiet tildelt midler fra Lennox Foundation til en videreutvikling av Toolkit.  I den nye prosjektperioden skal vi fokusere på rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse og kvinner/ungdom med minoritetsbakgrunn. Dette skal vi gjøre gjennom å:

  • Tilrettelegge websiden for syns- og hørselshemmede
  • Utvikle nye metoder tilpasset gruppene
  • Arrangere workshops for å teste ut metodikken i praksis
  • Filme og publisere intervjuer med aktivister og rollemodeller. 

Resultat av 15 år med undervisning

Gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt har Menneskerettighetsakademiet i en årrekke utviklet og gjennomført opplæring som bygger demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene. Det tette samarbeidet med organisasjoner, pedagoger og aktivister i vel femten land i Europa, har også gitt oss tilgang til ny og spennende metodikk. ToolKit består av våre beste og mest utprøvde aktiviteter. Her er gruppearbeid, øvelser, morsomme energiladere, workshops og mye mer. 

Opplæringsaktivitetene kretser om følgende temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Demokrati og medborgerskap
  • Kultur og identitet
  • Kritisk tenkning
  • Negativ sosial kontroll

Aktivitetene i ToolKit er i tråd med Kunnskapsløftet 2020, og er relevant for en rekke fag.