Utstillingen “Den nye planeten”

Mål: Å synliggjøre unge asylsøkeres tanker og meninger om hva som skaper gode samfunn, og formidle informasjon om menneskerettighetene.

Dette er et veldig demokratiserende prosjekt. Det er viktig at folk forstår den verden vi lever i, og at vi kan lære om den på en ny og bedre måte. Seksjonssjef Stian Kristensen, Deichman Torshov (Oslo).

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. 

"Den nye planeten» er produsert av MRA i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter og finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord. Også Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en viktig katalysator, fordi det er med midler fra UDI at MRA har kunnet organisere kursene for ungdom på mottak, noe som har gjort det mulig å samle inn materialet som utstillingen er basert på. 

Undervisningsmateriell og visninger med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Sparebankstiftelsen har også gitt midler til visninger av vandreutstillingen i Østlandsområdet. "Den nye planeten" har besøkt over 30 museer, bibliotek og skoler i perioden 2019-2023. 

Så langt har Den nye planeten stått disse stedene: