Vinn, Vinn!

Mål: Støtte enslige unge flyktninger, forebygge psykiske helseproblemer og motivere til arbeid og utdannelse

Prosjektet har eksistert siden 2021 og rundt 40 ungdommer har vært med. Evalueringen viser at både ungdommene og de voksne er svært fornøyde med tiltaket. Dette sier noen av ungdommene:

Det mest verdifulle har vært å kunne snakke med en som kunne morsmålet mitt. Jeg har fått god hjelp.

Dagene vi møtes er de beste dagene i måneden.

Vinn, vinn! hjalp meg. Mange andre ungdommer kan også få hjelp. Fortsett som det er!

Informasjon

Bakgrunn og mål 

Mange unge flyktninger er i en sårbar situasjon med tidligere traumer og brudd i livsløp. Særlig utfordrende er det for dem som har kommet alene til Norge og som ikke har foreldre som kan støtte og veilede dem i hverdagen. Ved at nyankomne flyktninger blir koblet opp mot trygge voksne som snakker samme språk og kjenner deres kulturbakgrunn, vil ungdommene få veiledning og inspirasjon i hverdagen. De felles referanserammene vil gjøre det lettere for ungdommene å formidle sine tanker om kulturforskjeller, integrering og utfordringer i hverdagslivet. Bedre enn andre, kan disse voksne forstå de unge og vinne tillit. Gjennom å skape en trygg og åpen dialog og formidle demokratiske verdier, er målet at de voksne skal støtte de unge og legge til rette for at ungdommene lykkes i å nå sine mål. Når de unge ser at de voksne har klart overgangen til det norske samfunnet på en god måte, vil de bli styrket i troen på at de selv kan klare det. 

Ta kontakt! 

Er du interessert i å være med i prosjektet, eller vet om andre som kan være interessert? Ta kontakt med prosjektleder Latif R. Sarshar! Også hvis du vet om enslige flyktninger mellom 16 og 23 år som kunne hatt nytte av å være med, er vi takknemlig for at du viderebringer informasjonen og/eller tar kontakt med oss.  

Prosjektleder Latif R. Sarshar: mob: 41305212, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.