Prosjekter

Mål: Støtte enslige unge flyktninger, forebygge psykiske helseproblemer og motivere til arbeid og utdannelse