Nyheter

Foto: Are Carlsen

I en urolig verden er det viktig å minne om verdier som skaper gode fellesskap, inkludering, mangfold og respekt. Fra mandag 13. til og med søndag 19. november arrangeres OXLO-uka med aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer.

Det er godt å vite at Vinn, vinn! utvikler seg så positivt. Snart er 50 unge flyktninger fra Oslo og Trondheim med i prosjektet og får støtte i hverdagen. Den store interessen fra voksne med minoritetsbakgrunn vitner også om at tiltaket har truffet en nerve.

Det har vært veldig spennende. Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger! Flere spør oss når vi skal samles neste gang.

Dette sier Shler Kareem og Zakiya Nuuri fra Sarspborg etter å ha organisert workshops i egne miljøer om kvinner og barns rettigheter samt negativ sosial kontroll.

Konflikten i Israel og Palestina har ført til omfattende brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett. Verdenssamfunnet står nå ovenfor en situasjon med mange tusen drepte og en akutt humanitær krise for 2 millioner mennesker i Gaza. Særlig rammes barna. I likhet med mange andre stiller Menneskerettighetsakademiet seg bak oppfordringen om en umiddelbar våpenhvile.

Onsdag 25. oktober hadde Menneskerettighetsakademiet workshop for 25 samfunnsfaglærerelærere fra Lillestrøm kommune. Workshopen ble holdt på Tæruddalen skole.