2008

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth var ansvarlig for gjennomføringen av to worskhops om menneskerettigheter for Human-Etisk Forbunds konfirmantledere på Vettre hotell i Asker lørdag 26 januar.