2008

Fra og med i dag kan du få kortfattet informasjon om Menneskerettighetsakademiet i engelsk språkdrakt: The Human Rights Academy shall work to strengthen the respect for the international human rights in Norway, as well as in other countries.

Det var liv på Falstadsenteret lørdag 19. april da rundt femti unge konfirmanter og et tredvetalls ledere og foreldre fikk omvisning på senteret samt deltok på workshop om menneske-rettigheter.