2008

Menneskerettighetsakademiet er ansvarlig for to kurs om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Fredshuset i Risør i juni. Det er Aktive Fredsreiser som driver Fredshuset som tilbyr  kurs, foredrag og workshops for skoler, lærere, ungdommer og foreldre.

-- Det er fantastisk at boken vår får denne internasjonale anerkjennelsen og jeg er både stolt og glad, sier Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth, i forbindelse med at "Bygg broer, ikke murer" er valgt ut til å være med i et kompendium med virkemidler for god menneskerettighetsundervisning.

Menneskerettighetsakademiet mener at økt kunnskap og bevissthet rundt menneskerettigheter er helt grunnleggende for barn og unge i dagens  flerkulturelle Europa.