2008

– Det er en sjelden anledning at unge mennesker med så ulike livserfaringer møtes for å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, uttaler Menneskerettighetsakademiets daglige leder Lillian Hjorth i forbindelse med kurset som skal organiseres på Hvalstad 23. til 27 juni.

- Det har vært en flott opplevelse å se hvordan de unge tar kunnskapen til seg,  bruker sine egne erfaringer, kommuniserer og utvikler vennskap, sier kursleder Eugenia Khoroltseva i forbindelse med kurset på Hvalstad denne uka.

Er menneskerettighetene vestlig imperialisme basert på en individualistisk tenkemåte som overordnes alle andre hensyn? Må vi se annerledes på ytringsfrihet og dødsstraff i Kina enn i USA?