2008

Hvilke røster høres i det offentlige rom? hvilket ansvar har pressen for at minoriteter og marginaliserte grupper kommer til orde?

I forbindelse med Mangfoldsåret 2008,  arrangeres det lørdag 15. november, i Nord-Gudbrandsdalen, et åpent seminar om kvinner, mangfold og muligheter.

I anledning at FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter har 60-års jubileum i år, organiserer Oslo fylkeslag av Human-Etisk forbund en studiesirkel om menneskerettigheter.

Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holdt 2. desember et foredrag om de internasjonale menneskerettighetene for Studentgruppa i Norske leger mot atomvåpen.