2008

 Hvordan kan menneskerettighetene brukes for å bekjempe fattigdom og urettferdighet i Norge, er spørsmålet som stilles på arrangementet som markerer Verdenserklæringens 60-års jubileum i Oslo dag.

Dette er viktig og meningsfullt arbeid, sier Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva etter to-dagers kurset for rundt 30 enslig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og ulike afrikanske land på Hvalstad transittmottak 8. og 9. desember.