2008

"Den utrættelige kæmper for menneskets og borgernes frihed og ret"

 I år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. Gjennom sitt intense og arbeidsomme, men korte liv han ble bare 37 år – produserte har utrolige mengder tekst.

Han skrev 9000 sider, totalt 23 store bind. Likevel er det ikke bare som en av Norges største diktere han minnes i jubileumsåret. Hans innsats for Norges nyvunne selvstendighet og demokrati, nasjonsbyggingen, folkeopplysningen og sist, men ikke minst hans engasjement for menneskeverdet, blir også anerkjent og bejublet. Les resten av Lillian Hjorths artikkel om opprøreren og menneskerettighetsforkjemperen Wergeland i siste nummer av Fri Tanke (s:28-30)    Foredrag om Wergeland? Les mer