2008

– Dette har vi aldri hørt om før

Dette er viktig og meningsfullt arbeid, sier Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva etter to-dagers kurset for rundt 30 enslig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og ulike afrikanske land på Hvalstad transittmottak 8. og 9. desember.

– Alene i Norge og med problematiske livs- og flukterfaringer er ventesituasjonen for de mindreårige asylsøkerne på mottaket en utfordring. For å unngå lediggang og synke hen til negative tanker, bør de derfor få positiv og relevant stimulans slik menneskerettighetskunnskap og flerkulturell forståelse er. Bare en håndfull V ungdommene visste noe om menneskerettigheter fra før. De fleste kunne ingenting. Dette har vi aldri hørt om før, som en av de unge afghanerne sa. Kunnskap om menneskerettigheter og demokrati er noe de unge vil ha nytte av enten de forblir i Norge, eller må returnere til sine opprinnelsesland. Les programmet     SE BILDER fra fem-dagers kurset i juni 2008