2008

Er indoktrinering menneskerettighetsstridig?

Enkelte ganger rapporterer mediene om unge mennesker som bryter med sin familie og sitt miljø fordi de velger å gå ut av den sekten de har tilhørt hele sitt liv.

Strenge oppdragelsesregimer, meget sterk religiøs påvirkning og så å si ingen frihet gjør at livet oppleves som uholdbart. Spørsmålet er om menneskerettighetene setter noen grenser i forhold til foreldrenes rett til å drive religions- og livssynspåvirkning av sine barn?  I utgangspunktet har alle mennesker rett til å tro det de vil. Tankefriheten, samvittighetsfriheten og religions-friheten hører til de grunnleggende menneskerettighetene og er nedfelt både i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Les hele Lillian Hjorths mr-spalte i Fri tanke (s:24)